Erős, összetartó közösségei vannak az évszázados hagyományokat ápoló magyar cserkészmozgalomnak, a kaposvári csapat az Erősödő Civil Közösségek programban most támogatást is nyert.

Ma már nem annyira egyértelmű, hogy egy fiatal tud kötelet csomózni, sátrat verni, tüzet gyújtani gyufa és öngyújtó nélkül, vagy ismerné a vadon termő növényeket, amiket biztonsággal el lehet fogyasztani.

Egy jó cserkész mindezekkel tisztában van, de a természet szeretetén és hasznos tudáson túl a mozgalom több meghatározó élményt is ad a fiatal korosztálynak. Egy összetartó, erős közösséghez tartozást, és azt az életszemléletet, amely a cserkészfogadalom szövegének gerincét is képezi: „Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek”.

A kaposvári Tarisznya Cserkészetet Támogató Egyesület 2016-ban alakult. Tagjaik a cserkészgyerekek szüleiből kerültek ki, céljuk elsősorban a 37. számú Magyarok Nagyasszonya Cserkészcsapat támogatása, programok szervezése, s a csapat közösségének építése.

„Szülőként egyszer minden ember szembe találja magát azzal a problémával, hogy gyermeke iskolán kívül hogyan tud olyan minőségi foglalkozásokon részt venni, értékes közösség tagja lenni, ahol önállóságban, kitartásban, életvezetési látásmódjában, önbizalomban fejlődhetnek, jellemes életre lesznek képesek”– avat be minket Guth Szilvia, az egyesület vezetője, miért tartják fontosnak a cserkészcsapat támogatását szülői részről. A csapat ennek köszönhetően is évek óta stabilan működik, a fiatalabb generáció utánpótlása folyamatos, így a fenntarthatóság is biztosított. Hisz amíg elkötelezett gyerekek is vannak, addig csapat is van.

Az Erősödő Civil Közösségekbe azért pályáztak, hogy egy kiemelt közösségerősítő programot valósítsanak meg. Ugyanis nem csak a gyerekekkel, de azok szüleivel, és önkéntesekkel is együttműködnek, hogy életben tartsák a cserkészet hagyományát, képviseljék értékrendjét, megőrizzék a közösségi szellemet.

„A cserkészet gyermekeinkre gyakorolt hatását, elveit kiemelten fontosnak tartjuk. A gyerekek egy olyan közösségbe tartoznak, ami összekovácsol, a gyakorlati életre tanít, emberségre nevel. A foglalkozások olyan értékeket, élményeket nyújtanak a gyerekeknek, amiben élni nem pusztán jó, de meghatározó a felnőttkorban is”– véli Szilvia.

A tavaszi szünetben a hagyományosan, évente megszervezett tavaszi portyára is sor került. A cserkészek két nap és két éjszaka vettek részt a programon, ahol egy keretmese segítségével, játékos formában foglalkoztak azzal, hogyan kell jót cselekedni a mindennapokban. A portya egyik része egy vadregényes túra volt, ahol az őrsöknek önállóan kellett eljutni térkép és feladatok segítségével a megadott helyszínre. A nyáron, augusztus végén még egy csillagos ég alatti tábort terveznek a gyerekeknek, ahol a szülőket is több program, feladat is várja majd.

Similar Posts