Adatkezelési tájékoztató

Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány adatkezelési tájékoztatója pályázók részére

Bevezető: 

Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány tájékoztatja ügyfeleit, hogy különböző célokból, különböző adatbázisokon személyes adatokat kezel az Erősödő Civil Közösségek Program keretein belül. (Adományozottak, pályázók, képzések, találkozók résztvevői, hírlevél feliratkozók) 

Az adatkezelési gyakorlatunkról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről ezúton adunk tájékoztatást. Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai: 

Név: Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány

Székhely: 7621 Pécs, Citrom utca 12. 

Adószám: 18327568-1-02

e-mail: info@emberseg.hu

telefon: 06-30/27-62-047

honlap: www.emberseg.hu, www.eckpecs.hu 

Adatkezelés jogalapja: 

A pályázati eljárás során a pályázat lebonyolításához szükséges személyes adatokat, a kapcsolattartó személyek nevét, email címét és telefonszámát az adatvédelmi törvény maradéktalan betartásával kezeljük.  

  • 2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (infotv.) 
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)- a természtes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelete, GDPR), 

Célja és időtartama: 

A pályázati eljárás lebonyolítása.  

A pályázati eredményhirdetést követő 30. nap. 

A kezelt adatok köre: 

Pályázati kapcsolattartók: 

  • Neve
  • Telefonszáma
  • E-mail címe

Emailek, telefonszámok, kapcsolatok:

Kapcsolat: Nyirati András, kuratóriumi elnök

E-mail: info@emberseg.hu

Telefon: 06-30/27-62-047

Az adatkezelésben érintett szerveink telephelye: 

7621 Pécs, Citrom utca 12. 

Ügyfelekről tárolt adatok: 

Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS által bérelt és védett tárhelyen biztonságosan tároljuk. 

Adatok törlése:

A pályázati eljárásban való részvétel feltételea fentiekben részletezett személyes adatok szervezetünk általi kezelése. Az adattárolás fentiekben meghatározott időtartamának végén a pályázókat tájékoztatjuk a személyes adataik törléséről, és felajánljuk a hírlevélre feliratkozást.

Jogorvoslati lehetőségek: 

Amennyiben úgy érzi, hogy Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány vagy annak valamely dolgozója megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvánnyal valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.

Ha úgy véli, hogy Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1534 Budapest Pf.:834

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 36-1/391-1410

e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

Kelt: Pécs, 2023.02.28.