GYIK

Gyakran Ismételt Kérdések

Fontos számunkra, hogy egy helyi közösségi problémára megoldást keressen, és a szervezetének fejlesztésére elkötelezett legyen a pályázó. Ágazati szempontból nincsenek megkötések (pl. környezetvédelem, oktatás, egészségügy. kultúra, stb.) tehát lehet bármilyen tevékenységi területről nyertes egy pályázat. Egyebekben a szempontjaink kiolvashatóak a pályázati felhívásunknak abból a részből, amelyben a vidéki civil szervezetek kapacitásfejlesztésével kapcsolatos céljainkat foglaltuk össze: 

  • Értékalapú működés – a szervezeti identitás, küldetés és jövőkép a közös értékek meghatározása/tisztázása, amely megkönnyíti a közös munkát és hatékonyabbá teszi a tevékenységeket
  • Érdekvédelem – adott társadalmi csoport közösségi érdekeinek képviselete, a civil szervezetek érdekvédelmi funkciójának erősítése, helyi döntéshozókkal való párbeszéd megteremtése és erősítése
  • Állampolgári öntudat, demokrácia – az általános közéleti passzivitás csökkentése az aktivitásra való motiválással, új, helyi kezdeményezések létrejöttével, bevonódás a helyi döntéshozatali folyamatokba
  • Részvétel – az emberek bevonása a közügyekbe, a civil szerveződések tagságának, önkéntesi és támogatói körének bővítése, részvétel a társadalmat érintő döntések meghozatalában
  • Nyilvánosság – a helyi és tágabb közösségek megszólítása, a civil kezdeményezések láthatóságának növelése, médiában való megjelenés rendszeressé válása, a szervezetek saját kommunikációs felületeinek aktív, tudatos használata
  • Függetlenség – a civil szervezetek központi költségvetésen keresztüli, pályázati rendszerektől való kiszolgáltatottságának mérséklése, saját bevételi források növelése
  • Együttműködés – civil közösségek, szakmai csoportok közötti hálózatok, partnerségek, szakmai platformok létrehozása, erősítése
  • Támogató környezet, bázisépítés – a civil kezdeményezések támogatottságának növelése, civil tevékenység megbecsültségének erősítése
  • Tudatosság – a stratégiai gondolkodás előnyeinek bemutatása, a civil szerveződések közép- és hosszútávú tervezésének ösztönzése

Igen. A korábbi években megvalósult ECK programokhoz képest a támogatott közösségi kezdeményezések országszerte megvalósulhatnak. A megvalósító szervezetnek nem feltétlenül kell az adott megyében vagy régióban bejegyezve lennie, ahol a megvalósítás zajlik, de a helyi beágyazottságát azonban egyértelműen be kell tudni mutatni. A pályázó szervezetnek rá kell mutatnia a saját érintettségére, valamint arra, hogy miért ő a legalkalmasabb az adott helyi probléma kezelésére. A fentiek figyelembe vételével tehát pályázhat budapesti székhelyű szervezet, mert nem a székhely számít. Mivel a fejlesztési források jelentős része a fővárosba jut, ugyanakkor a civil szervezetek száma is magas Budapesten ezért az Erősödő Civil Közösségek programban a felhívásunk szerint, vidéken megvalósuló projekteket támogatunk.

Nem kötődnek hozzá jogi feltételek. Ez egy közösségi program, a pályázat lehetővé teszi, hogy ne csak bíróságon bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet kaphasson támogatást, hanem – azInkubátor program esetében – alkalmi vagy folyamatos tevékenységgel bíró, közösségi célokkal rendelkező csoportok, szerveződések is. Nincsenek lefektetett létszám-elvárások, azonban a pályázó által kifejtett célokkal reális összhangban kell lennie. Nem annyira mennyiségi kérdés, hogy hány fő szerepel a csoportban, de a közösségi gondolkodásra biztatjuk a pályázókat.

Amennyiben a két szervezet tevékenysége egymástól független, nincs átfedésben egymással, az érintett személy pedig nem vállal mindkét projektben olyan súlyú szerepet, hogy az kapacitás problémákhoz vezetne, abban az esetben lehetséges.

A program célja szerint jól indokolható esetben bármilyen költségnem tervezhető, a tervezett költségek tehát elvben a pályázó belátása szerinti szükséges esetben fordíthatóak akár teljes egészében infrastrukturális fejlesztésre. A pályázat elbírálásánál azonban döntő szempont, hogy az igényelt összeg összhangban álljon a tervezett szakmai programmal, egyértelműen szolgálja a pályázat kiírói által megfogalmazott pályázati célokat. (ld. Az előző érdésre adott választ.)

A program célja szerint jól indokolható esetben bármilyen költségnem tervezhető. Amennyiben a költségvetés összhangban áll a tervezett tevékenységekkel, és alátámasztott azok szükségessége.

Bámilyen más forrást igénybe lehet venni, az egyetlen megkötés, hogy egy adott tevékenység ne legyen egyidejűleg két forrásból támogatva.

Örömmel látunk mindenféle szervezetek, csoportok közötti együttműködést, a pályázható összeg a konzorciumban történő pályázás esetében is változatlan.

Igen. Azonban a féléves megvalósulási időtartammal és a 600 ezer forintos támogatási összeggel arányos mennyiségű tevékenységet érdemes tervezni.

A nyertes pályázók nevét és projektjük címét nyilvánosságra hozzuk a pályázati honlapon.

A Katalizátor kettős támogatási program. A szakmai támogatás részleteit a Katalizátor FEJLESZTŐ, a pénzügyi támogatás részleteit a Katalizátor FINANSZÍROZÓ felhívás tartalmazza.

FIGYELEM! Egyik támogatás sem nyerhető el a másik pályázati felhíváson történő sikeres pályázat nélkül! 

A pályázóknak a szakmai (Katalizátor FEJLESZTŐ) és az anyagi támogatásra (Katalizátor FINANSZÍROZÓ) különböző kiírások alapján különböző adatlapokon, de egy pályázati körben kell támogatási kérelmet benyújtani. 

A két program egymásra épül, kiegészítik egymást. A céljuk a civil szervezetek számára szakmai (Katalizátor FEJLESZTŐ) és anyagi támogatás (Katalizátor FINANSZÍROZÓ) egyidejű nyújtása. Egy szervezet fenntartható működéséhez az anyagi források biztosításán túl szakmai fejlesztésre támogatásra is szükség van, így az anyagi támogatás a hatékonyabban szolgálhatja a szervezet hosszú távú céljait. 

Nem. Az Inkubátor 2024 program felhívására nem pályázhatnak a Katalizátor és az Inkubátor 2023 program támogatottjai.

A pályázatra alapvetően a civil szervezetek, önszerveződő informális csoportok jelentkezését várjuk. A nemzetiségi önkormányzat mint szervezet nem pályázhat, azonban tevékenységéhez kapcsolódó, azzal együttműködő civil szervezet vagy informális csoport pályázhat egy a nemzetiségi önkormányzat célkitűzéseihez illeszkedő projekttel.

Nem. Azok a civil szervezetek (alapítványok – a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével, egyesületek – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével), önszerveződő informális csoportok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek pártpolitikai tevékenységet nem folytatnak. Tehát klasszikus civil szervezetek pályázhatnak, nonprofit cégek nem. Az ECK pályázat inkubátor alprogramjában kifejezetten az új civil szereplőket részesítjük előnyben, a pályázati felhívás szerint.

A pályázat célja csoportok, közösségek támogatása helyi problémák, igények kezelésében. Informális csoport esetében a szerződéskötés egy, a csoportot képviselő magánszeméllyel történik, de a megvalósítás ez esetben is közösségi.

Egy pályázó egy támogatási időszakban egy pályázatot nyújthat be.

Mivel az Inkubátor alprogramban csak projektötletet kell bemutatni, a pályázható támogatási összeg pedig adott (600 ezer forint) ezért a költségeket a pályázó által meghatározott költségkategóriák szerint kell bemutatni. Figyelem! A költségvetés összhangban kell, legyen a célok érdekében tervezett tevékenységekkel.

A működést nem tekintjük célnak, működési jellegű költségek a tervezett tevékenységekhez illeszkedően tervezhetőek.

Sehogy. A pályázónak minden esetben a számviteli szabályok szerint kell eljárni. Ilyen esetben a bérfizetés nem lehetséges.

Az ötletpályázati szakaszban nem kérünk hivatalos szervezeti dokumentumokat.

Az öteltpályázat benyújtását követően a támogatásra jelölt pályázók részére kétnapos projekfejlesztőképzést szervezünk. (Több lehetséges időpont.) A megvalósítási időszakban öt különböző egynapos képzést tervezünk, melyekre augusztus 1. és október 31. között tehát a projekt-időszak második felében kerül majd sor. (Tervezett témák: szervezeti menedzsment (demokratikus működés), bázisépítés, kommunikáció, fundraising, érdekérvényesítés) A képzések helyszínét és azt, hogy melyiket hány alkalommal szervezzük meg, a nyertesek igényeihez alkalmazkodva határozzuk majd meg. Azonban a nyertes szervezetek részéről a részvétel ötből két képzésen a támogatási szerződésben vállalt kötelezettség lesz.

Igen, a kétlépcsős kiválasztás azt jelenti, hogy az ötletpályázat egy előszűrés, csak első lépcső a szerződéskötésig. A támogatás elnyerésének feltétele a részvétel a projektfejlesztő képzésen (aki ezt nem vállalja, ne is vágjon bele a pályázásba). Az ezután benyújtott immár részletesebben kidolgozott projekttervek alapján nyilvánítunk nyertessé pályázókat, és ezekre a tervekre kötjük a támogatási szerződéseket.

Nem kaptál választ egy kérdésedre?