Globális problémák megoldására a lokális közösségek erősítésével keresi választ a pécsi SzocLab. Tavaly például az aktív állampolgári és demokratikus készségeket fejlesztő tréninget vittek el középiskolákba. A helyi csoportok hatékonyabb működését, érdekérvényesítési képességeik kibontakozását szervezetfejlesztő foglalkozásokkal támogatták. A helyi termelők és éttermek közti párbeszédet elősegítve olyan működő, alternatív megoldásokat keresnek, amelyekkel a felek élhető formában tudnak együtt dolgozni, miközben a helyi gazdaságot is erősítik.

A társadalomkutatókból, kulturális és gazdasági szakemberekből, civilekből álló SzocLab Egyesület közösségfejlesztéssel, a közösségi érdekekért dolgozó csoportok szervezetfejlesztésével, és szolidáris gazdasági kezdeményezések facilitálásával foglalkozik. 2020-ban az Erősödő Civil Közösségek támogatásával iskolákkal, helyi szervezetekkel és gazdasági szereplőkkel gondolkodtak együtt egy élhetőbb társadalom helyi feltételeinek kialakításán.  

Középiskolai osztályok részére kidolgoztak egy kétnapos foglalkozást, melynek keretében a fiatalok játékos formában ismerkednek az együttműködés, a tolerancia és a felelősségvállalás alapjaival. A program az előítéletek csökkentésére, az aktivitáshoz és párbeszédhez szükséges kompetenciák erősítésére koncentrál. „Amikor egy fiatal a tréning végén azt mondja, rájött, hogy mit nem látott eddig a társadalmi rétegzettségből, hogy cselekedni kell, ha változást akarunk elérni, az egy felemelő pillanat” – mesélt iskolai tevékenységeik eredményéről Bokrétás Ildikó, az egyesület tagja. A krízishelyzet miatt a tervezett ötből eddig kettő iskolai tréning valósult meg, ezért a diákok szociális készségeinek fejlesztéséhez online óraterveket is készített az egyesület pedagógusok számára.

Az iskolai közösségfejlesztő és szervezetfejlesztő munka mellett a csoport két-három órás interjúkkal fedte fel helyi szereplők – kisvállalkozások, civil szervezetek, szövetkezetek, termelők, polgármesterek – problémáit, és az ezekre adott válaszreakciókat. A felmérés egyik célja az volt, hogy elkezdjenek hálózatot építeni hasonlóan gondolkodó emberekből, szervezetekből, vállalkozásokból. Másrészt olyan területeket próbáltak beazonosítani, amelyek demokratikus közösségi kezdeményezésekkel fejleszthetőek.

Az interjúk egyik folyományaként a Pécsi Kosárközösséggel és a Reggelivel összefogva kezdtek közösségi megoldásokat keresni többeket is érintő problémákra. „Sok-sok beszélgetés során alakult ki, milyen kezdeményezésekre is lenne szükség lokálisan, mik azok a reálisan járható utak, amelyeket kis szervezetként másokkal összefogva gyakorlati szinten is meg tudnak valósítani” – mesélt Ildikó a részletekről. Munkájukba további éttermeket és termelőket is szeretnének bevonni.

A termelők és fogyasztók, valamint helyi piaci szereplők közti partnerségi kapcsolatok előmozdításával azért dolgoznak, hogy a nagyipari működésmódokat demokratikusan szervezett, szolidáris elvekre épülő, és környezetileg valóban fenntartható gyakorlatok váltsák fel.


Similar Posts