Az A Város Mindenkié (AVM) pécsi csoportja a városban elsőként kezdett el foglalkozni lakhatási érdekvédelemmel, az intézményrendszeren kívül, az aktivizmus eszközeivel. 

Bár az alapítás óta eltelt öt évben több sikert is elértek mind egyéni érdekvédelemben, mind döntéshozatali szinten, munkájukat nehezíti, hogy a hozzájuk kapcsolódó fogalmak, a lakhatási válság, lakásszegénység és érdekvédelem, nehezen érthető nem csak a lakosság, hanem sok esetben a szociális szférában dolgozók és döntéshozók számára is.

2018-ban az AVM csoport, más civil-és szociális szereplőkkel együtt, közreműködőként vett részt az önkormányzat munkáját segíteni hivatott Lakhatási Munkacsoport tevékenységében. A közös munka során ismerték fel, hogy a lakhatás különböző szegmenseivel foglalkozó intézmények, bár saját területükön szakértők, mégsem rendelkeznek átfogó rálátással a pécsi lakhatási helyzetre.

„Ezt felismerve dolgoztuk ki projektünket az Erősödő Civil Közösségek pályázatára Itt élünk, így élünk – A pécsi lakhatási válság bemutatása címmel. A programsorozat célja egyrészt saját tevékenységünk bemutatása, a lakhatási válság pécsi vonatkozásainak kibontása volt olyan formában, amely egyszerre lehet tanulságos az ebben dolgozók és a város lakói számára is” – magyarázta Aradi Fanni Sarolta, a projekt felelőse.

A támogatásból négy tematikus kerekasztal valósult meg, melyeken meghívott előadókkal járták körül az utcai hajléktalanság és ellátó intézmények világát, az alternatív lakhatási megoldásokat, az önkormányzati bérlakásszekort és végül a magánbérlakáspiac változó kihívásait.  A nyilvános kerekasztalokat az önkormányzati választásokig havonta rendezte meg az AVM csapata. Idén február elsején pedig bemutatásra került a pécsi lakásszegénységben élők helyzetét bemutató kisfilmjük is az Apolló moziban.

„A Senkiföldje című filmünk célja, hogy betekintést nyújtson és kérdéseket vessen fel. Egyéni történeteken keresztül mutatjuk meg a város rejtett rétegeit, kevésbé ismert részeit. Célunk egy olyan vitaindító videó forgatása volt, amely a kerekasztalbeszélgetéseken túlmutatva, szélesebb kört elérve tematizálhatja a lakhatás kérdését” – mondja Fanni. A csoport tervei szerint a filmet először ellátó intézményekben, érintetteknek vetítenék, velük elindítva a párbeszédet, majd később online is elérhetővé kívánják tenni.

A csoport célja tehát a tudatosítás és érzékenyítés mellett a bázisépítés és a kapcsolati háló erősítése is volt. A projekt emellett megerősítette az A Város Mindenkié csoport jelenlétét a pécsi köztudatban, mind lakossági, mind intézményi szinten. „Számunkra a legfontosabb a diskurzus elindítása volt, hogy a lakhatási válság fogalmával ne csak országos folyamatokat tárgyaló cikkekben találkozzunk, hanem saját közösségeinkben, saját városunkat is érintő problémaként.” Az AVM tevékenysége sokrétű, melyben az érdekvédelem egyik eszköze a párbeszéd elindítása a megfelelő fórumokon. Az ECK támogatásával megvalósult projektjük ezt a célt szolgálta, ennek elérésével pedig jövőbeni munkájuk is megerősödni látszik.

Similar Posts