Formális szervezetbe tömörült 12 pécsi kötődésű pszichológus. A SocLab Egyesület jó példa arra, hogyan reagál a fiatal generáció a társadalmi változásokra, hogyan keltik életre a gyakorlatban az elméleti tudományos ismereteket.

Különböző kutatások és fejlesztési projektek mentén egy együtt gondolkodó és dolgozó, hasonló társadalmi értékekben osztozó informális csoport alakult a Pécsi Tudományegyetem szociálpszichológia tanszékéhez kötődve az elmúlt tíz évben. A csoport tagjaiból pedig egy összetartó közösség lett, akik azért pályáztak az Erősödő Civil Közösségekhez, hogy működési kereteiket hivatalossá, formalizálttá tegyék, és fókuszáltabb együttműködésre nyíljon alkalmuk.

2020 januárjára az egyesület 12 fővel SocLab néven megalakult, a névvel az angol sociability (közösségiség) jelentésre utalnak. A csoport tagjai különböző szakmai háttérrel rendelkeznek a biológiától kezdve az antropológián keresztül a pszichológiáig. Az egyesület célja a társadalmi egyenlőtlenségek és problémák kezelése, a társadalmi nehézségek és ökológiai vészhelyzet szülte változásra/változtatásra való társadalmi és közösségi igény létrejöttének előmozdítása, illetve erősítése. A célok érdekében a pályázó csoport az elmúlt egy évben elkezdte szervezeti identitásának kiépítését, hivatalos, bejegyzett működési kereteinek megalapozását, további tevékenységi köreinek tisztázását, kapcsolati hálójának feltérképezését és tudásbázisának bővítését.

Csernus Fanni, az egyesület elnöke szerint a társadalmi jelenségek különösen aktuálissá teszik a megoldás keresést. „A jelenlegi globális ökológiai, gazdasági és társadalmi krízis egy olyan ideológiai térbe és narratívákba ágyazódik, amely többek közt naturalizálja a jelenlegi társadalmi, gazdasági viszonyokat, a jelenlegi rendszerrel versengő alternatívák hiányáról beszél. Ez a reprezentációs háló mind egyéni, mind közösségi szinten pszichológiai gátakat alakít ki, a cselekvésképtelenség érzetét okozza, izolálja az egyéneket és a közösségeket, teret ad a bűnbakkeresésnek, a társadalmi pedig szolidaritást teljes mértékben felszámolja.”

Az egyesület a pszichológiai dimenziókon túl gazdasági szinten is facilitálni kívánja az említett helyzetre adott lehetséges válaszok kialakulását. Ennek érdekében nemrég a szolidáris gazdaság hazai szakértőivel szakmai workshopot is szerveztek. „A pszichológiai működésmódok nem függetleníthetők a mindennapi interakcióktól, a fennálló viszonyrendszerektől és cselekvési repertoártól. A gazdasági működésmód meghatározza viszonyrendszereinket, amelyek pszichológiai és cselekvési tereinket határolják körül. Ennek okán, a két dimenzió kiépíthető alternatíváit egyszerre kell kidolgozni lokális szinten – a mindennapi cselekvésbe és gondolkodásba ágyazódva” – magyarázta Serdült Sára, a SocLab egyik alelnöke.

A SocLab fókuszában jelenleg a lokális, alulról szerveződő demokratikus közösségek, gazdasági szereplők létrejöttének elősegítése, a már meglévő szervezetek működésmódjának demokratikusabbá tétele áll. Ennek egyik eszközeként a szervezetek, egyének hálózattá szerveződésének facilitálását nevezi meg az egyesület, amely így egy szolidáris gazdasági alapokon működő gazdaság létrejöttét támogathatja.

Similar Posts