Lakóhelyünk nagyban meghatározza mentalitásunkat, lehetőségeinket, sokszor az egész életünkre hatással van. Minden helynek megvan a maga szépsége és ugyanakkor a kevésbé bájos arca is. Vannak azonban olyan települések, ahol az átlagosnál nagyobb akadályok gördülnek az ott élők elé.

A Béndekpuszta Mosoly Völgye Alapítvány Somogy megyei apró falvakban élő, többnyire hátrányos helyzetű, vagy magatartás-, esetleg tanulási zavarral küzdő gyerekeknek négy éve szervez élménypedagógiai foglalkozásokat.

Hácson, Szőlősgyörökön és Lengyeltótiban közel kétszáz gyerekkel dolgoznak együtt, ami lehetőséget ad arra, hogy megismerjék a gyerekek valós problémáit, vágyaikat. Ezen tapasztalatok alapján dolgozták ki a MosolygÓra Programot, ami lehetőséget teremt többek között az empátia, a motiváció fejlesztésére, hogy a gyerekek sikerélményekkel gazdagodjanak és mindezt haza is vigyék magukkal.

A MosolygÓra a 2017/2018-as tanévben indult el, de ezt megelőzően is számos programot szerveztek a környéken élőknek. Hácson az alapítvány például közösségi házat hozott létre. Rendszeresen tartanak kézműves foglalkozásokat, családi programokat, ruha- és játékosztást szerveznek, ősztől pedig egy tehetséggondozó programot is elindítanak.

„A MosolygÓra projekt alapkoncepciója a természet-közeliség, ezért az egyik legfontosabb eleme az állatterápia. A foglalkozásokon terápiás kutya segítségével látogató-terápiát valósítottunk meg. Azt tapasztaltuk, hogy a résztvevők sokkal hamarabb megnyíltak, örömmel vettek részt a foglalkozáson, motiváltabbak voltak” – mesélte Kalivoda Imre, a Béndekpuszta Mosoly Völgye Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Az Erősödő Civil Közösségek pályázatuk keretében a kipróbált, működő módszereik folytatását és bővítését valósítják meg a lengyeltóti, a balatonfenyvesi és a szőlősgyöröki iskolákban. Külön foglalkoznak a pedagógusokkal is, akik élménypedagógiai módszereket sajátíthatnak el a kezdeményezésük keretében.

A projektben részt vevő gyerekeket pedagógusok és gyógypedagógusok segítségével választják ki a leginkább rászorulók közül. A kiválasztott gyerekek életkori adottságaiknak megfelelően fejlesztő programokon vesznek részt. Mivel a tehetséggongozás és az állatokkal való foglalkozás továbbra is kulcsfontosságú szerepet játszik, a kutyás terápia mellett ősztől már lovakkal is dolgoznak majd.

A legkisebbeknek, az óvodás korúaknak heti rendszerességű lovas mozgás- és képességfejlesztő órákat szerveznek, ahol mondókák, tornagyakorlatok segítségével játékosan fejlesztik a finom motorikát, a térérzékelő képességet és a koncentrációs képességet. Az iskolás korosztálynak állat-asszisztált és élménypedagógiai alapú foglalkozásokkal készülnek, itt nagyobb szerepet kap a szociális képességek fejlesztése, a pedagógussal való hatékony együttműködés.

„Az iskolákkal jó kapcsolatot alakítottunk ki, ami hatékonyabbá teszi a közös munkát. Mivel a hatásmérést nagyon fontosnak érezzük, erre egy külső partnert kértünk fel. Ez nagy segítséget jelent számunkra, hiszen így folyamatosan nyomon tudjuk követni az elért eredményeket” – foglalta össze eddigi tevékenységüket Kalivoda Imre, akinek elmondása szerint a jövőben még szorosabbá kívánják fűzni a kapcsolatot az oktatási intézményekkel.

Similar Posts