Világnapokhoz szervezett programokkal erősítik a meghatározó szekszárdi egyesület közösségét.

Az Ifjúsági Unió Szekszárd (vagy ahogy mindenki nevezi, az IFU) fennállása 28 évében a Dél-Dunántúl egyik meghatározó civil szervezetévé vált. A szekszárdi egyesület fő célja, hogy értéket teremtsenek a régióban, ezért küldetésüknek tekintik a sport, az egészséges életmód, a kultúra értékeinek közvetítését és a civil szektor fejlesztését. Hisznek abban, hogy a minőségi élet része a természettel, környezettel való összhang, a közösséghez tartozás, a közérdekért való tenni akarás.

Míg kezdetben a tevékenységüket főként a közös társasági programok szervezése, s a természetjárás tette ki, viszonylag hamar sok embert megmozgató feladatok találták meg őket, s ők is tudatosan kezdtek szervezni mára legendás eseményeket: például már 19 éve fűződik hozzájuk az ország egyik legnagyobb teljesítménytúrája, a Bartina.

Az elmúlt évtizedekben példaértékű eredményeket mutattak fel a fiatalok mozgósításában, és aktív támaszai a hazai természetjáró mozgalomnak, munkájukat mindig rengeteg önkéntes erősíti. Rendezvényeiket négy alapelv szerint szervezik, kiemelt figyelmet kap az egészséges életmód, a környezettudatosság, a társadalmi felelősségvállalás és a kisközösségek fejlesztése.

„Szükségesnek éreztük, hogy új lehetőségeket nyissunk a tagok, egymás látásmódjának megismerésére, a közösség összekovácsolására” – indokolja az IFU-ban két évtizede aktív Baka Barnabás, hogy miért pályáztak az Erősödő Civil Közösségek programba. „Hiszünk abban, hogy az IFU hatékony működésének elengedhetetlen tényezője az egyesület szervezeti kultúrájának ápolása, és ezen belül az egyének közötti kohézió fenntartása. A szervezet sikeressége ugyanis nagyban múlik azon, hogy a munkavállalók, az önkéntesek és segítők hatékonyan tudnak együtt dolgozni, hiszen az ő törekvéseik az egyesület fennmaradását szolgálják.”

Az elmúlt időszakban az IFU-nál azt érezték, hogy csökkent a tagok aktivitása, a korábban erős kohézió gyengült, a megszokott együttműködés csak egy-egy kiemeltebb eseménynél volt tapasztalható. Ezért úgy döntöttek, hogy tudatosan erősitik meg az IFU közösségét, lendítik fel az életét, a tagok aktivitását. A ECK által támogatott programsorozat olyan témákat vet fel, melyekhez külsős fiatalok is kapcsolódhatnak, így idővel egy részük várhatóan továbbra is kötődni fog a szervezethez, új tagokkal és ötletekkel színesül az IFU, s továbbra is képes lesz környezete pozitív irányú befolyásolására, a nagyobb nyilvánosság elérésére.

A projekt tematikáját a nemzetközi világnapok adják, a konkrét témákat a közösség maga választja ki, s közben azt is felmérik, hogy ki miként vélekedik egy-egy témáról. Szándékaik szerint így a gyakorlatban is részt vehet bárki az IFU tevékenységének kialakításában. A világnapokat négy kategóriában jelölik ki, ide tartozik az egészség, a kultúra, a demokrácia és a környezetvédelem. Ezek keretében szerveznek közösségi pikniket, közös túrát, színházi vagy mozi élményt és ezek feldolgozását, közösségépítő klubeseményt, ismeretterjesztő kirándulást, szakmai előadást is.

Similar Posts