Adott egy aprócska, pár száz fős település, Rinyaújlak, ahol a helyi fiatalság támogatását, közösségbe szervezését tűzték ki célul. Ebben részt vesznek a szülők, oktatók és mentorok is, hogy közösen hozzanak létre egy együtt szeretni és működni tudó csapatot.

A Rinyamenti Hátrányos Helyzetű Emberek Egyesülete három évvel ezelőtt alakult azzal a céllal, hogy a helyi roma népesség életkörülményein javítson. Azóta számos roma napot szerveztek, tánccsoportot alakítottak, akikkel évről-évre országos versenyeken vesznek részt. 2017-ben pályázati támogatásból Roma Kulturális és Hagyományőrző Parkot létesítettek, ami tavaly tavasszal nyitotta meg kapuit.

A „Maradj a helyes úton!” névre hallgató Erősödő Civil Közösségek pályázatuk célja az volt, hogy a hátrányos helyzetű, elsősorban roma, 8-18 év közötti fiatalok társadalmi felzárkózását segítsék, s az életen át való tanulás fontosságát ismertessék meg velük.

„Olyan nevelési mintát szeretnénk biztosítani, ami hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok pozitív önértékelésű, határozott életcélú, kreatív, becsületes emberekké váljanak, és így sikeres életpályát valósítsanak meg”– mesél a mentori munkával támogatott projekt hosszú távú céljairól Moldoványi János. A közel egy éves munka során előtérbe helyezték a fiatalok képességeinek fejlesztését, különös tekintettel a tanulási, önismereti és csoportban való működés tekintetében.

Első lépésként a szükségleteket mérték fel, majd a mentorok személyre szabottan a diákokkal, szülőkkel és tanárokkal karöltve tervezték meg a közös munka állomásait. Csoportos és egyéni foglalkozások (korrepetálás) során segítették a programban résztvevő fiatalokat, hogy felzárkóztassák őket, tanulmányi eredményeiket javítsák, külön figyelmet fektetve a tanulási nehézségek csökkentésére. Középiskolai nyílt napokra is ellátogattak, ezzel motiválva a fiatalokat a folyamatos tanulásra, fejlődésre. Havonta egyszer különböző tematikájú csoportfoglalkozást is szerveztek, szó esett az önismeretről, életminőség javításáról, korai terhességről, példamutatásról és roma identitásról is.

A foglalkozások mindegyikét válogatott szakemberek alakították a résztvevők számára érdekessé és informatívvá, ennek is köszönhető, hogy a fiatalok örömmel és kíváncsisággal jelentek meg az alkalmakon. A mentorok, szervezők és diákok összetartó, egymás iránt bizalommal forduló csapattá váltak. Jánosnak története is van ennek alátámasztására.

„A decemberi közös foglalkozásunkkal egyidőben adventi műsort tartottak a szomszédos településen, ajándékosztással egybekötve. Ezért mi egy kicsit el is bizonytalanodtunk, hogy vajon nem kell-e lemondani a saját programunkat, mert a gyerekek talán nagyobb örömmel mennek az ajándékosztásra. Kellemes meglepetésünkre a fiatalok mégis a mi programunkat választották, sőt, több gyermek érkezett, mint az előző alkalmakkor. Ez nagyon pozitív tapasztalat volt a mentorok számára, egy visszajelzés, hogy van értelme és értéke a munkánknak.”

A fiatalok legjobban a táborozásokat, túrázásokat és közös szalonnasütést élvezték, minden olyan tevékenységet, amellyel csapatot építettek. Szeretnek kreatívan együtt, közösen alkotni. Megismerkedtek az önkéntesség fontosságával, így a faluban szervezett programok tervezésében és lebonyolításában is közösen vettek részt. Az egyesület tovább folytatja a munkát, számítanak a diákok véleményére, ötleteire, együtt találják ki, mi legyen a közösen letöltött idővel. Ebben az évben vár még rájuk viselkedéskultúráról szóló foglalkozás, beszélgetnek roma származású költővel, íróval és a faluban a farsangi forgatagot is megszervezik.

Similar Posts