A szekszárdi tanyavilág közvetlenül a város határától indul. A nagy kiterjedésű körzet közel 6000 tanyából áll. A külterületi tanyavilág csak sokszor nehezen járható földúton, szurdokokon, lösz mélyutakon közelíthető meg. Nagyobb esőzések után a partfalak omlásai jelentősen megnehezítik egyes területek megközelítését. A külterületen villamos hálózat ugyan elérhető, más infrastruktúra azonban kizárólag a belterülettel szomszédos részeken található.

Az elmúlt évtizedben jelenség lett, hogy egyre többen kényszerülnek kiköltözni a tanyavilágba. Vannak ugyan, akik inkább lelkesedésből, természetszeretetből, de sajnos nem ez a jellemző ok. Számtalan olyan család él rossz körülmények között, sokuknak a napi szintű étkezés is gondot jelent, a téli időszak pedig szinte kilátástalan problémák elé állítja őket. Többek között rajtuk próbál segíteni a szekszárdi mozgalom.

A tanyavilág helyzete 2009-re vált tarthatatlanná, a rendőrség és a tulajdonosok tehetetlenül szemlélték a betörések, lopások, gazdasági károkozások számának meredek emelkedését. A helyzetet megelégelők ekkor alapították meg a mozgalmukat, először csupán a köztulajdon megvédése érdekében. Kezdetben Szőlő-Szem Őrségként mint informális kezdeményezés, majd 2013-ban önálló egyesületté váltak Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület néven.

A bűnmegelőzési tevékenységük mellett ekkor már legalább olyan fontossá vált a szociális programjuk, ami mára szinte felbecsülhetetlen. Miután a betörések száma tizedére esett vissza, a közösség az itt élő rászorulók segítésére irányította a figyelmét és energiáját.

„Öröm és nehézség is, hogy a mozgalom jelentősen kinőtte magát” – foglalja össze Baloghné Gaál Zsófia, a szervezet megalakulása óta aktív önkéntese, szervezője, hogy miért fordultak a támogatási programhoz. „Több mint 500 aktív önkéntesünk működik közre a tevékenységeinkben, csaknem félszáz segítővel önkéntes szerződésünk is van. Ekkora létszámnál nem halogathattuk tovább, hogy új, hatékony alapokra helyezzük a szervezet működését, hogy továbbra is közösségként tudjunk működni.”

Az Erősödő Civil Közösségek támogatásának keretében revitalizálták a tagságot, az adminisztratív körülmények felállítását követően megduplázták a taglétszámot. Aktív tanyabizalmi és a szociális munkás munkatársuknak köszönhetően rendszeres személyes kommunikációt építettek ki a legtöbbször telefon, számítógép nélkül élő idősekkel, biztosítani tudták a nagymértékben megnövekedett adminisztrációs feladatok szervezeti ellátását is.

Évek óta nem volt lehetőségük kiadványt készíteni, most hírlevelet alapítottak, amit tagjaik hordanak ki az itt élőknek. Tagsági igazolványokat és láthatósági melléneket készítettek az aktív önkéntesek részére az egységes és szabályszerű megjelenés érdekében, helyrajziszám-táblákat helyeztek ki a dűlőben, segítendő a tájékozódást a tanyák között.

A programnak köszönhetően valóra váltották egyik legnagyobb álmukat, hogy a legaktívabbakat egy nagygyűlés keretén belül ültessék egy asztalhoz. A több mint 200 fős rendezvényen minden szekszárdi szurdok képviseltette magát.

„Egy jó kávét, szomszéd?” nyári, kezdeményezésük keretében életük első adománygyűjtő programját valósították meg, s minden reggel felkerestek egy-egy tanyatulajdonost egy finom kávéval – a napi találkozásokról rendszeresen be is számoltak támogatóiknak.

Az önkénteseik más programokon is aktívak, már-már hagyományosan az egyesület tagjai biztosítják a Borvidék Félmaratonnak a szurdokok között vezető útszakaszát, de a szüreti időszak is a különösen kiemelt időszak ebből a szempontból. Ősszel és a tél beköszöntével a szurdok-takarítás, élelmiszer-, tűzifa kiszállítás, szociálisan rászoruló személyek szállítása ilyenkor az elsődleges feladatuk.

Végül, de nem utolsó sorban nagy felismerés volt számukra, s egyben útmutató a jövőre is, hogy míg egyre magabiztosabban használják a 21. századi hírközlési csatornákat, s külön elképzelésük van a fiatalok megszólítására, aktivizálására, az itt élő csoportok elérésére más-más módszerrel kell élni. Ennek egyik legfontosabb formája a személyes, hiteles jelenlét.

„Ebben a közösségben még súlya van az adott szónak. A kézfogásnak, az összetartozásnak, a tenni akarásnak. Itt nem operálhatunk. Diagramokkal meg powerpointtal, linkekkel, meg hesteggel, Sokkal előremutatóbb egy szemkontaktus, egy mosoly, egy kedves szó, vagy segítő iránymutatás” – meséli Baloghné Gaál Zsófia.

Similar Posts