Komplex egészségmegőrző, preventív programsorozatot valósított meg a Számá Dă Noj Vigyázz Reánk Egyesület három baranyai településen.

Számá Dă Noj több éve működtet tanodákat Gilvánfán, Magyarmecskén és Alsószentmártonon. A három település az ország egyik legszegényebb, leszakadó térségében található, munkájuk felbecsülhetetlen jelentőséggel bír. Az itt élők közösségei több társadalmi, szociális problémával küzdenek, ezek közül az egyik legjelentősebb az egészségromboló életmód.

Az egyesület munkatársainak tapasztalatai szerint a lakosság egészségtudatossági szintje a testi és a mentális egészséget tekintve alacsony. Általánosan jellemző az országos átlagnál rosszabb egészségi állapot. Gyakoriak a krónikus, pszichés, daganatos megbetegedések: alkoholfogyasztás, dohányzás, társ- és ”kütyü” függőség, az abortusz, a kevésbé tápláló és egészséges ételek fogyasztása, elhízás, fogászati problémák.

A helyzetet súlyosbítja az itt élők számára nehezebben elérhető egészségügyi rendszerrel szembeni bizalmatlanság, a szűrővizsgálatok elhanyagolása. A fiataloknál, de már a felnőtt lakosságnál is megfigyelhető az új típusú dizájnerdrogok terjedése. Postai úton kevés pénzért bárki hozzájuthat ezekhez az ismeretlen eredetű és összetételű, azonnal az egészséget is veszélyeztető szerekhez. A megélhetési nehézségek, a kilátástalanság pedig csak tovább ront a helyzeten.

„Ez a testi egészség kockáztatásán túl érzékelhetően rombolja az emberi kapcsolatokat és ezáltal erodálja a közösséghez fűződő viszonyt, és magát a közösséget is” – magyarázza Békési Andrea szociális munkás, az egyesület vezetője.

A Számá Dă Noj korábban nem rendelkezett kellő ismeretekkel a megelőzésről és a problémakezelésről, ezért a projektben az INDÍT Közalapítvány és az MFM Projekt képzéseit valósították meg. Ezeket komplex rendszerben, átgondoltan vezették be a tanodáikban.

A CSAT projekt az egészséges párkapcsolatokról szól: az egészséges, nem bántalmazó párkapcsolatok iránti elköteleződést és a felelős párkapcsolat kialakítását segíti, a családi konfliktusok megoldásának képességét fejleszti. A MIND projekt az egészséges, biztonságos iskolaközösségek kialakulását helyezi fókuszba, az iskolai zaklatás, bántalmazás prevencióját, az egészséges, egymás tiszteletén alapuló, erőszakot, megfélemlítést, megalázást elutasító viselkedés erősítését szolgálja.

Alternatíva Kortárs Műhelyen a diákok lelki egészségének fejlesztését, a viselkedési függőségek és a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzését szolgálja, s külön foglalkoznak a megfelelő felvilágosítással is.

Nem csak a fiatal korosztályra koncentrálnak, hiszen fontos, hogy a változás folyamataiba a szülők is részt vegyenek. Több egészségnapot is szerveztek, elsősorban a felnőtt lakosság részére szűrővizsgálatokkal, az egészséges életmódot népszerűsítő programokkal.

„A lakosság, köztük a tanodás gyerekek és fiatalok, iskolatársaikkal együtt olyan közösségi programokon vegyenek részt, amelyek segítik őket a saját testi mivoltuk, az egészséges életmód és a szerfogyasztás veszélyeinek megismerésében” – osztja meg Andrea a rövid és hosszú távú céljaikat. „A lakosság, köztük a tanodás gyerekek és fiatalok képesek legyenek önmagukban felismerni és kialakítani az egészséges életvitel gyakorlatát, igényeljék és generáljanak olyan közösségépítő programokat, amelyek elősegítik a saját közösségükben az egészséges életszemléletet.”

Similar Posts