A település néhány régóta húzódó ügyének megoldásában is előrelépéseket tett a Faluvédő- és Közművelődési Egyesület, többek között a faluban élők közti kommunikáció tudatos javításával. Önkéntes munkacsoportokat állítottak fel, megoldási javaslatokat dolgoztak ki, ezek egy részét közösségi munkával már meg is valósították. Új kiadványukban, a havonta megjelenő Mi Újságban pedig rendszeresen be is számolnak az eredményeikről.

A Somogy megyei Visnyeszéplakon olyan családok közössége él, akik természetközeli és környezettudatos életmódra vágyva költöztek az ipari létesítmények és forgalmas utak által elkerült tanyavilágba. A helyiek főként földművelésből, állattartásból és kézműves termékek készítéséből élnek. A közös értékrend és a várostól való távolságból fakadó egymásrautaltság ellenére az itt élők kapcsolatrendszerére is jellemző a töredezettség. Az 1996-ban alakult Visnyeszéplaki Faluvédő- és Közművelődési Egyesület az a szerveződés, ami összefogja a civil kezdeményezéseket, és az önkormányzattal együttműködésben fontos feladatokat lát el: utakat épít és javít, felel a szemétkezelésért, működteti a közösségi házat, kulturális programokat szervez.

Az Erősödő Civil Közösségek támogatásával az egyesület konfliktuskezelést, gördülékeny egyeztetést segítő programot dolgozott ki. Feltett szándékuk, hogy a település problémáit a közösség minél több tagjának aktív részvételével oldják meg. A tavalyi év elején egy coach, facilitátor segítségét igénybe véve alapos felmérést végeztek. Kérdőívekkel és személyes interjúk segítségével fedték fel, melyek legyenek a prioritást élvező közösségi ügyek, milyen cselekvési lehetőségeket látnak az emberek, és ki miben tudna, szeretne aktívan részt vállalni.

Ezt követően a többség által fontosnak ítélt kérdésekről, mint például az utak javítása, a csapadékvíz talajba szívódásának elősegítése, vagy a faluház felújítása, havi rendszerességgel tematikus megbeszéléseket tartottak, majd a témák mentén munkacsoportokat alakítottak. A vízmegtartással foglalkozó munkacsoport például kaláka munkában megvalósított néhány apró, de fontos tereprendezési feladatot, amelyek segítenek megakadályozni az esőzésekkor hirtelen lezúduló víz talajpusztító hatását, és segítik a víz lassú talajba szívódását, növelve ezzel a talajvíz tartalékot is.

„A helyszíni szemlén még tíznél is többen voltunk a völgyben, de a tényleges munkavégzésre csak három-négy ember ígérte, hogy eljön. Így estig sem biztos, hogy végeztünk volna a feladattal” – osztotta meg a vízmegtartó kalákához fűződő első élményeit Máté László, a Visnyeszéplaki Faluvédő- és Közművelődési Egyesület elnöke. „Végül nagy örömünkre eljöttek tizenöten, kaszával, ásóval, szerszámokkal. A nyolcéves gyerektől az idősekig mindenki csinált valamit, és három óra alatt készen lettünk az egész feladattal.”

Az egyesület tagjai elindítottak egy havi rendszerességgel megjelenő kiadványt Mi Újság címmel.

Hat-nyolc főből álló önkéntes csoport szerkeszti a lapot, de interjúk, fényképek készítése révén jóval többen is bekapcsolódnak a szerkesztőségi munkálatokba. Olvasói a visnyeszéplakiak mellett a közeli Visnye falu lakói, de távolabbi, például fővárosi ismerősökhöz is jutottak el lapszámok. A technikai szerkesztés és nyomtatás költségét az ECK pályázatból fedezte a közösség.

„Sok szinten tudtunk előrelépni. Többen mondták, hogy az újságot olvasva is érzékelhető, hogy az év során mennyit közeledtek egymáshoz az egy-egy kérdésben eleinte sarkosabb, sőt erőteljesen különböző álláspontok. A legtöbb eredmény talán nem látványos, de fontos és hosszú távon fog hatni: a közös tervezésnek és aktivitásnak új tere nyílt, élénkebb lett a kommunikáció a közös ügyeinkről. Az, hogy emellett gyakorlati eredmények is létrejöttek egyből, csak a ráadás” – tette hozzá boldogan László.


Similar Posts