Az ECK Katalizátor 2023 támogatottjai

(ABC sorrendben)

Valamennyi támogatott Magyarországon bejegyzett civil szervezet. Az ECK szakmai bírálóinak döntése a pályázók támogatásáról 2023.12.01-én vált publikussá. A projekteket a támogatottak 2024. január 1. és 2024. december 31. között valósítják meg.

TámogatottProjekt

NÉV: Balatonboglári Városvédő Egyesület
SZÉKHELY: Balatonboglár
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Balatonboglár
CÍM: Hídépités
LEÍRÁS: HID a GENERÁCIÓK között. Céljaink: az ifjúság bevonása a BVE életébe, és az együttműködés kialakítása és fejlesztése az ifjúság és az idősebbek között
Elvárt eredmények:
-Közös elemek megtalálása az ifjúsági és időskorú tagjaink között,
-Közös (ifjúsági és időskorú résztvevőkkel megvalósuló) projektek
-ismeretterjesztés: a korosztályok igényeinek felkeltése az ismeretek bővítésére, minőségi és interaktív programok szervezése
HID Balatonboglár és Szőlőskislak polgárai között. Célunk: a rendszeres kapcsolat az Összefogás Szőlőskislakért Egyesülettel
-közös, kulturális jellegű programok szervezése
-A BVE kozosseg építési tevékenységébe bevonni az ÖSZE-t
-A szőlőskislaki polgárok bevonása „lakosság és a közügyek” közötti hid építésébe
HID a Lakosság és a Közügyek között. Célunk: megérteni a városban uralkodó „apátia” okát, és közelebb hozni a polgárokat az ügyek megoldásában való részvételhez.
-pro-aktív és felkészült részvétel a lakossági fórumokon
-tiszta kommunikáció a polgárok felé

NÉV: Csemetekert Közösség Alapítvány
SZÉKHELY: Piliscsaba
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Piliscsaba
CÍM: Egyik tűz, másik víz – közösségkovácsoló élménytábor a Piliscsabai Tanodának
LEÍRÁS: A projekt során legalább 20 tanodás gyerek számára egy 4 napos ingyenes ottalvós nyári tábort szeretnénk szervezni. Célunk, hogy a táborral a tanodás gyerekeknek élményszerzési, rekreálódási és tanulási lehetőségeket biztosítsunk, és egy közösségépítő erővel bíró komplex közösségi élményt nyújtsunk gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Az egyik fő mozgatórugónk az, hogy olyan programot szervezzünk, ahol egyszerre minden tanodás részt tud venni. Az előkészületi munkák elvégzésében a tanodás munkatársak és önkéntesek egyaránt részt fognak venni, ezzel még jobban összekovácsolva a csapatot.
Célunk egy stresszmentes környezetet teremteni, ahol a gyerekek átélhetik a kapcsolódások örömét, sikerélményeket szerezhetnek, ezzel kielégítve különféle pszichoszociális szükségleteiket. Olyan élményt fogunk nyújtani, amely megszerzésére a családoknak saját forrásból nem lenne módja.
Az utazással célunk az, hogy a gyerekek az országot, a Dunakanyart, és a saját környezetüket jobban megismerjék.
NÉV: ELSA Szeged Egyesület
SZÉKHELY: Szeged
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Szeged
CÍM: Európai Uniós értékek terjesztése minden generáció számára
LEÍRÁS: A projekt célja egy olyan rendezvénysorozat megszervezése, amely a középiskolás diákoktól az egyetemi hallgatókon át egészen a társadalom szélesebb rétegéig el tudja juttatni azokat az alapértékeket, amelyek mentén az Egyesület működik. Célunk az Európai Unió Alapjogi Chartájában, valamint egyéb egyetemes nyilatkozatokban foglalt emberi jogok és eszmék továbbítása. Továbbá a program keretein belül az ELSA Szeged Egyesület nemzetközi kapcsolatait kívánja szélesíteni és felhasználni annak érdekében, hogy külföldi előadók által a határokon átívelően tudjon betekintést nyújtani a jog világába, valamint más nemzetek kultúrájába.
NÉV: Gömöri Mosoly Egyesület
SZÉKHELY: Gömörszőlős
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Gömörszőlős
CÍM: Találkozzunk Gömörszőlősön
LEÍRÁS: Célunk a jelenlegi projekttel kettős: egyfelől szeretnénk folytatni a rendezvényszervező és kulturális jelenlétet növelő tevékenységünket, hogy meg tudjuk mozgatni a hasonló érdékrendű, környékbeli és távoli érdeklődőket, ezzel öregbítve Gömörszőlős hírnevét abban bízva, hogy sikerül annyira népszerűsítenünk a falut, hogy fiatalok számára vonzó lehessen, letelepedés szempontjából, hiszen falunk továbbra is kiöregedő félben van.

Másrészről rájöttünk, hogy eddigi tevékenységünkkel nem kapcsolódunk kellően a helyi lakosokhoz, céljaink számukra túlságosan távolba mutatóak, ezért szeretnénk velük több időt töltve, közösen tenni a faluért, így kovácsolva össze a helyi lakosságot.
NÉV: Kép-Szín-Ház Alapítvány
SZÉKHELY: Szeged
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Szeged
CÍM: Grand Roma
LEÍRÁS: A Grand Roma projekt folytatásának célja elmélyíteni a helyi magyar és roma civil és önkormányzati szervezetek együttműködését, (el)ismertebbé tenni a szegedi és környéki roma kulturális szervezetek, zenészek, művészek tevékenységét. A Magyarország más részeiről érkező szervezetek programjainak fogadásával szélesíteni mind az említett szervezetek, mind a saját szervezetünk munkatársainak és önkénteseinek tudását és perspektíváját.
A pilotverzióban tavasszal elindult részvételiségi kezdeményezés (KALAP) folytatását a már megkezdett projekt tanulságainak levonásával szervesebben igyekszünk összefűzni a kulturális programsorozattal (ezzel kapcsolatban sokat remélünk jelen pályázati program fejlesztési részétől).
NÉV: KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület
SZÉKHELY: Debrecen
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Debrecen
CÍM: KÖZ-Pontban a fiatalok – Mert Nálunk Te vagy a KÖZ-Pontban
LEÍRÁS: A projekt célja az Egyesületünk szakmai fejlesztése azzal a céllal, hogy egy hatékonyabb működéssel nagyobb társadalmi hatást érjünk el célcsoportunk a fiatalok körében, nagyobb társadalmi bázist kiépítve belőlük, mely által több fiatalnak lesz lehetősége a szervezetünk által önmaga fejlesztésére, aktív társadalmi életbe való bekapcsolódásra, illetve aktívabb közéletre.
A szervezetünknek a külső kommunikációban, a belső hatékonyság, motíváció és a forrásteremtés területén kell fejlődnie ezen cél eléréséhez.
NÉV: Közelítő Egyesület
SZÉKHELY: Pécs
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Pécs
CÍM: Vásárlói bázisépítés – út egy önigazgató élelmiszer rövid ellátási lánc felé
LEÍRÁS: A projekt célja, hogy kommunikációs tartalmakkal előhangoljuk és teszteljünk egy eltérő kultúrkörből származó részvételi modellt, amely képes nagyobb vásárlószám befogadására – felskálázható, képes magas minőséget és alacsonyabb árfekvést biztosítani alapvető élelmiszerek területén.
A projekt további célja, hogy mélyebben elkötelezze a célcsoportot a helyi termelők és gazdaság ügye iránt, és beleszólást biztosítson a fogyasztási cikkek előállításába, a kínálat alakításba, ezen keresztül emelje a részvételiség szintjét.
Az általunk tesztelni kívánt modellben 10-12 fős vásárlói csoportok kerülnének kialakításra, akik fogyasztásukat összehangolva és havi és éves szinten megtervezve, elköteleződnek a csoportban történő vásárlás irányába, később ezen kis csoportok hálózata kerül kialakításra.
A projekt hosszútávú célja (a projektidőszakon túl), hogy egy olyan modellt építsen, amely képes egy demokratikus mozgalmi élelem rendszer bázisává válni a mostani szolgáltatói élelem rendszer helyett
NÉV: KULTurális TERületek Egyesület
SZÉKHELY: Budapest
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Debrecen
CÍM: KULTolvasó Kör
LEÍRÁS: Projektünk célja, hogy kialakuljon egy olyan aktív, független, a helyi művészeti-kulturális ügyek, közéleti kérdések iránt fogékony, azokról kritikusan gondolkodó közösség, amely (1.) képes idővel önszerveződővé, önfenntartóvá válni; (2.) másrészt képes a helyi kulturális szféra minél több civil, (és amennyiben nyitottnak mutatkozik) intézményes szereplőjét megszólítani, (3.) valamint párbeszéd-kezdeményezően, akár cselekvést ösztönzően fellépni a helyi/országos kulturális, közéleti kérdéseket illetően. Az ECK Inkubátor programjának köszönhetően az idei évben KULTolvasó Kör nevén olvasókört indítottunk, melynek keretében aktuális, társadalmi-közéleti kérdésekkel összefüggő olvasmányokról beszélgettünk a résztvevőkkel. A rendezvények hatására elkezdett kialakulni egy olyan, aktív közösség, amely fontosnak tartja ezeket a kérdéseket, illetve a róluk való – olvasmányok mentén történő – párbeszédet. Az aktuális pályázat segítségével ezt az elkezdett munkát szeretnénk folytatni.
NÉV: Kultúrtérkép Rendezvényszervező és Tehetséggondozó Egyesület
SZÉKHELY: Szeged
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Szeged
CÍM: Kulturális és közösségi részvétel erősítése a szegedi Tricikli Fesztivál szervezetközi együttműködésének keretében
LEÍRÁS: A projektünk célja, hogy a kulturális szférában felismerni vélt problémaláncolatot a Tricikli Fesztivál szervezetközi együttműködésének keretében orvosoljuk, erősítsük az intézmények, közösségi terek és csoportok civil háztartását és belső ellenállóképességét, valamint a meglévő terekből történő kimozdulásokkal, utcai akciókkal felhívjuk a figyelmet a fesztivál partnereinek közösségteremtő és kultúraközvetítő misszójára. A felsoroltak elérése érdekében fontosnak tartjuk, hogy a problémakezelés és a fesztivál szervezésének megkezdése előtt átfogó képet alkossunk arról, milyen módon tartható meg, vonható be a jövőben a közönség, valamint hogy milyen eszközök, módszerek állnak a partnerek és a szervezők rendelkezésére ahhoz, hogy élőbbé, vonzóbbá tegyék a szegediek számára az offline kulturális és közösségi részvételt. Célunk, hogy a levont következtetések mentén a fesztivál alatt jó gyakorlatokat és példákat teremtsünk magunk és más kulturális szervezetek számára is.
NÉV: Lélektér Ifjúságsegítő Alapítvány
SZÉKHELY: Pécs
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Pécs
CÍM: Fejlődjünk közösségben!
LEÍRÁS: A projekt célja olyan minőségi együtt töltött időt, közösségi élményeket nyújtani a fiataloknak, ahol megtapasztalhatják a részvételiséget, a nyitottságot, az esélyegyenlőséget, a szolidaritás, ahol egymáshoz és az általunk kínált programokhoz kapcsolódva fejlődhetnek önismeretükben, szociális készségeikben, lelki egészségük megőrzésében. A filmklubbal, az erdőrelaxációval, a művészetterápiás önismereti workshopokkal olyan élményeket és programlehetőségeket kívánunk nyújtani számukra, mely igazi közösségi élményt nyújt. Másodlagos célunk, hogy a fiatalok megismerjék az Ifjúsági Lelki Elsősegély hívószámát, egyúttal a programokon megélt élmények kapcsán problémamegoldó stratégiáik is gazdagodhatnak. A projekt közösségi élményeket nyújt, mely védőhálót jelenthet a résztvevők számára azáltal, hogy bizalmas kapcsolatok alakulhatnak ki a résztvevők között, így hosszútávú hatásai is lehetnek a pécsi fiatalok közösségépítése kapcsán.
NÉV: Mandulafa Egyesület
SZÉKHELY: Pécs
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Pécs
CÍM: Művészetterápia és természet– Waldorf-pedagógia a mindennapokban
LEÍRÁS: A Waldorf iskolát a kéz, a szív és a fej iskolájának is nevezik, mivel a gyermek testi, lelki és szellemi lényét egységben fejleszti, megteremtve ezzel a mozgás, az érzelmek és a gondolkodás harmóniáját. Célunk a projektben a Waldorf-pedagógiában a mindennapi gyakorlatban alkalmazott módszerek, jó gyakorlatok bemutatása, megosztása annak érdekében, hogy az óvodás- és általános iskolás korú gyermekek és családjaik életét gazdagítsuk, a művészetterápiával és a természetközeli, környezettudatos magatartás tudatosításával, szemléletformálással. Célunk eljutni kisgyermekes családokhoz, hogy megismerhessék pedagógiánkat, működésünket, mindennapjainkat.
Vágyunk egy olyan csoport létrehozása, akik magabiztosan tudják képviselni az értékeinket. Szeretnénk egy olyan “szóvivői kört” kialakítani és felkészíteni, akik a városi programokon és az óvodai megjelenéseken tudják képviselni az intézményeinket, az egyesültet.
NÉV: MASZK Egyesület, Megálló Közösségi Ház
SZÉKHELY: Szeged
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Szeged
CÍM: A tarjáni közösség házának lenni, és annak is látszani
LEÍRÁS: Célunk, hogy olyan programokat szervezzünk, amelyek alkalmasak arra, hogy a városrészben élők szélesebb rétegét érjünk el vele, hogy ők is megismerjék a közösségi ház tereit, és megtapasztalják, hogy programokat, foglalkozásokat szervezhetünk, amelyre ők is szívesen eljönnek, vagy akár amikben közreműködnének, esetleg nagyobb feladatot vállalnának. Látjuk, hogy van igény a személyes találkozásokra, és az élmények hatására a látogatók visszatérnek, és hoznak magukkal még egy embert. Szeretnénk, ha az év végére még több tarjáni lakos számára lenne gyakran látogatott programhelyszín: ha egyre többen lennének olyanok, akik nem véletlenül találnak ránk, kapcsolódnak be 1-1 eseménybe, hanem ismerik, keresik és esetleg aktívan alakítják is a Megálló nyújtotta kínálatot, és akik így, végső soron, egymáshoz is kapcsolódnak. Szeretnénk, ha többen értenék, hogy miért vagyunk épp Tarjánban, és a Megállón keresztül a városrész visszakaphatna valamennyi méltóságot és demokráciatapasztalatot.
NÉV: Megoldás a Biztonságra Alapítvány
SZÉKHELY: Kozármisleny
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Kozármisleny
CÍM: Részvételi filmes workshop hátrányos helyzetű fiatalok bevonásával
LEÍRÁS: Lehetőséget teremteni a hátrányos helyzetű településeken élő fiatalok számára, hogy találkozhassanak nagyvárosi egyetemi hallgatókkal, akiktől informálisan tudást és tapasztalatot szerezhetnek. A fiatalok megtanulhatják, hogyan kell használni a professzionális média eszközöket, mint fényképező, kamera, mikrofon és megtanulhatják, hogyan kell elkészíteni és megvágni egy videót vagy kisfilmet. A workshop további célja a közösség egységessé kovácsolása és a résztvevők kompetenciáinak fejlesztése (segítségkérés, csapatmunka, megbízhatóság), továbbá lehetőséget teremteni a szabadidő hasznos eltöltésére. A hallgatók részéről további cél a vidéken élő fiatalok életvitelének megismerése, személyes kapcsolat kialakulása, esetleges mentorálása, és az egyetemisták egyfajta érzékenyítése. Továbbá szeretnénk, hogy a különböző társadalmi és etnikai csoportba tartozó fiatalok közösen alkossanak és együttes erővel, az egyenlőség tükrében egy produktumot hozzanak létre.
NÉV: Mikepércsi Anyák a környezetért Egyesület
SZÉKHELY: Mikepércs
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Mikepércs

CÍM: Anyák a környezetért
LEÍRÁS: A projekt célja, hogy minden lehetséges eszközzel (szórólapok, konferenciák média kampányok) felhívja a figyelmet a nagyberuházások környezeti hatásaira, és megoldásokat találjon ezekre a problémákra. A projekt megvalósításában potenciális együttműködő partnerek lehetnek más helyi civil szervezetek, oktatási intézmények, önkormányzati szervek, valamint a helyi lakosság. Az egyesület nyitott minden olyan partner felé, aki hozzájárulhat a projekt céljainak eléréséhez. Az egyesületnek széles körű tapasztalata van a környezetvédelmi tevékenységek szervezésében, és aktívan részt vesz a helyi közösség életében. Ezért úgy gondoljuk, hogy alkalmasak vagyunk a projekt megvalósítására.
NÉV: Műintézet Egyesület
SZÉKHELY: Pécs
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Pécs
CÍM: Naïve Galéria Kiállítássorozat és műhelygyakorlatok a Múzeum Galériában és a Drukker közösségi nyomdaműhelyben
LEÍRÁS: A projekt rövid távú célja a műhelyünkben alkotó fiatalok, pedagógusok, művészek és a programba bevont több irányból érkező önkéntesek, intézményi dolgozók és a múzeumi közönség közös szemléletformálása, kapcsolódási pontok létrehozása a társadalmi-szociális problémákkal foglalkozó aktivista közösségekkel, civilekkel és a múzeum intézményével.
A projekt hosszú távú célja egy szolidáris közösség alkotómunkájának és a szervezettel együttműködők tevékenységének múzeumi térbe helyezése, helyi és tágabb közösségek megszólítása, a civil kezdeményezések láthatóságának növelése.
NÉV: Nagycsaládosok Hejőkeresztúri Egyesülete
SZÉKHELY: Hejőkeresztúr
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Hejőkeresztúr
CÍM: TÖLTSÜK MEG HEJŐKERESZTÚRT ÉLETTEL!
LEÍRÁS: A projekt rövidtávú célja, hogy ösztönözze a településen élő embereket, kis csoportokat, akiknek azonos az érdeklődési körük, közös a lakóközösségük vagy csupán fontos számukra a településünk jövője, arra, hogy alakítsanak ki önszerveződő csoportokat, és közösen dolgozzanak a település fejlődéséért.
A pályázat segítségével anyagi és szakmai támogatást kívánunk nyújtani a csoportoknak, hogy megvalósíthassák céljaikat és a hosszútávú közös célunkra ösztönözzük őket, hogy a következő generáció számára, gyermekeinknek újra, nyüzsgő, pezsgő, biztonságos települést alakíthassunk ki, ahol maradni kívánnak a gyermekek, közös, változatos hobbi lehetőségek formálják fejlődésüket, így a népességcsökkenést megállítsuk és az elnéptelenedést elkerüljük településünkön.
A pályázati felhívást úgy kell megfogalmazni, hogy az felkeltse az emberek érdeklődését, és ösztönözze őket a jelentkezésre.
NÉV: Regionális Érdekvédelem Alapítvány
SZÉKHELY: Nyíregyháza
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Nyíregyháza
CÍM: Méltósággal a munkahelyeken – közösségi összefogással a munkaerő-piaci kirekesztés, a méltánytalan bánásmód ellen
LEÍRÁS: A projekt fő célja az, hogy a célcsoport tagjai és a civil szervezetek összefogásával lépjünk fel Kelet-Magyarországon a munkaerő-piacon az emberi méltóság megőrzéséért, a munkaerő-piaci diszkrimináció és a foglalkoztatás során megvalósuló, emberi méltóságot sértő cselekmények, megalázó bánásmód ellen és lehetőségeinkhez mérten szorítsuk vissza ezen folyamatokat. Szemléletformálással csökkentsük a foglalkoztatók kirekesztő szemléletét. Növekedjen a szolidaritás, az empátia és a tolerancia a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű társadalmi csoportok iránt. Csökkenjenek a társadalmi egyenlőtlenségek.
A célcsoport tagjait tájékoztassuk jogaikról és jogsértések esetén lehetőségeikről. Segítsük azon embereket, akiket a munka világában megkülönböztetés, méltánytalan eljárás, mobbing ért. Bevonjuk a kreatív szférát, elsősorban a fiatal filmes és fotós alkotókat a témakör feldolgozásába és a szélesebb nagyközönség figyelmét is felhívjuk a problémára információs anyagok készítésével.
NÉV: ROMÁK A FEJLŐDÉSÉRT Civil Egyesület
SZÉKHELY: Ibrány
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Ibrány
CÍM: Fókuszban a roma egészség!
LEÍRÁS: Projektünk legkiemelkedőbb célja az Ibrány városban élő romák megfelelő tájékoztatása, felvilágosítása, illetve megfelelő minőségű egészségügyi ellátásának biztosítása, ezáltal a romák mortalitási rátájának csökkentése. Leginkább azért nagyon időszerű e kampány mert a két népcsoport közti-eddig is nehéz- együttműködést a pandémia még tovább rontotta. Nem is látogathatták az orvosokat, védőnőket a karantén miatt, látatlanba, telefonon keresztül kényszerültek diagnosztizálni, ami elbizonytalanodást szült a helyi lakosok körében és még tovább mélyítette a két népcsoport közti szakadékot. A járvány visszaszorításával, járványügyi szabályok megszűnésével lehetőségünk nyílik egy régóta fennálló problémát orvosolni, hisz újra „face to face” mondhatják el az emberek problémáikat. Ez véleményünk szerint a legideálisabb időpont egy olyan folyamat elindításához, melyben a legfőbb szerep az emberek közti interakció javítása.
NÉV: Vadvirág Alapítvány
SZÉKHELY: Kaposvár
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Kaposvár
CÍM: Társadalmi tudatosság és érdekvédelem fejlesztése fogyatékos emberek körében
LEÍRÁS: Célunk rávilágítani arra a problémára, hogy Mo-on nincs megfelelő gondozás és szociális háló a fogyatékkal élőknek. A projektben konkrétan a súlyosan fogyatékos 18 év körüli fiatalaloknak és családjaiknak nyújtunk segítséget ahhoz, hogy hozzájussanak információkhoz, melyek nyomán képviselni tudják érdekeiket és hozzájuthatnak a nekik járó ellátásokhoz. Emellett számos anomáliát ismerünk ezen a területen, melyek közül néhány biztosan meg fog jelenni a projekt során, ezekben is fogunk információt nyújtani. Célcsoportunk nemcsak a fogyatékosok, hanem családjaik és az őket körülvevő környezetből az intézmény, ahová járnak és a védőnői hálózat, mint jól kiépült rendszer
a családok gondozására. Elsősorban figyelemfelhívó, információ átadó, tanácsadó szerepet tervezünk betölteni. Ezáltal a célcsoportot szeretnénk olyan helyzetbe hozni, hogy megértsék az őket megillető jogaikat, majd ki tudjanak állni értük.
NÉV: Varázskert Egyesület
SZÉKHELY: Gávavencsellő
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Gávavencsellő
CÍM: Roma Nők a közösség képviseletéért.
LEÍRÁS: Az esélyegyenlőség biztosítása a kormányhivatali ügyek hatékony intézésében a helyi bökönyi hátrányos helyzetben élők számára. Cél: 6 roma nő kiképzése az ügyfélkapu kezelésére, s minél több helyi lakos számára ügyfélkapu nyitásához a bejutás biztosítása 3 hónapon keresztül havonta egy nagyobb csoportos utazással.

A Katalizátor program az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Tartalmáért kizárólag az Emberség Erejével Alapítvány felel, és nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió nézeteit.


Az Emberség Erejével Alapítvány az Európai Unió Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) által támogatott PROTEUS elnevezésű program keretében a Transatlantic Foundationnel (TF) együttműködésben hirdette meg a Katalizátor kapacitásfejlesztő támogatási programot Magyarországon működő civil szervezetek számára.