A pécsi Emberség Erejével Alapítvány a Nyílt Társadalom Alapítvány támogatásával, a Regionális Közösségi Központok program keretében alapította meg a kezdeményezés dél-dunántúli régiós irodáját.

Az Erősödő Civil Közösségek (ECK) pályázati program az Emberség Erejével Alapítvány koordinálásában valósul meg. A támogatási program keretében 2020-ig, három éven keresztül évente 100 millió forintos nagyságrendű összegre pályázhatnak szervezetek és informális csoportok, Baranya, Somogy és Tolna megyében megvalósuló programokkal.

Az Emberség Erejével Alapítványt tíz éve indították el lelkes pécsi fiatalok, hogy az emberi jogok és a szolidaritás eszméit népszerűsítsék. A szervezet fő célja a társadalmi befogadás erősítése, az elnyomott, hátrányosan megkülönböztetett csoportok támogatása és többségi társadalom érzékenyítése által.

Meglátásunk szerint jelentős probléma a széttöredezett társadalom, amelyen álláspontunk szerint többek között a civil közösségek erősítésével lehet javítani: ezért az ECK pályázóinak a helyi közösségek által azonosított problémák megoldására lehet támogatást igényelni.

Az Emberség Erejével Alapítvány célja az ECK segítségével a civilek láthatóvá tétele, a közösségépítés, az állampolgársági öntudat, a demokráciafejlesztés, a szervezet-erősítés, a mindennapokban az emberek közötti bizalom, a kapcsolatok és együttműködések, a civil közösségek erősítése.