Pályázati felhívás

Erősödő Roma Közösségek 2022

pályázat roma önszerveződő közösségek támogatására

Az Emberség Erejével Alapítvány a közösség, a nyitottság, a cselekvés, az autonómia és az emberi méltóság szellemében teszi közzé az Erősödő Roma Közösségek 2022 támogatási programot a dél-dunántúli (Baranya, Somogy és Tolna megye) régióban roma közösségekkel foglalkozó szervezetek és informális csoportok számára. 

Keretösszeg: 5 millió Ft

Támogatható pályázatok száma: 10-15 db

1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy támogassa azokat a roma önszerveződő közösségeket, civil szervezeteket, amelyek az alábbi területeket érintő tevékenységet fejtenek ki:

 • oktatás
 • érdekvédelem
 • szociális ügyek 
 • lakhatással kapcsolatos ügyek 
 • adományszervezés
 • információ megosztás
 • közösségi élet erősítés 
 • egyéb, a közösség számára fontos ügyek

A 2022-es pályázat kiemelt célja a fiatalok megszólítása és bevonása.

2. A pályázás menete 

Első lépés:

 • pályázati ötletek benyújtása az alábbi Google Form űrlap kitöltésével 2022. április 11-én (hétfő) 12:00-ig. A kitöltéshez Gmail postafiók szükséges!

https://forms.gle/mDXDx4mcHTZMdNiV9

Második lépés:

 • legalább egy pályázatíró műhelyen való részvétel, amely az első körben benyújtott ötletek kidolgozásához, véglegesítéséhez nyújt segítséget.

Az alábbi két alkalom valamelyikén való részvétel a továbbjutás feltétele.
Helyszín: Erősödő Civil Közösségek iroda, 7621 Pécs, Citrom utca 12.

 • 2022. április 20. (szerda) 14:00-17:00
 • 2022. április 25. (hétfő) 14:00- 17:00

Harmadik lépés: 

 • a kidolgozott, véglegesített pályázat benyújtása 2022. május 2-án (hétfő) 12:00-ig

A pályázatok értékelése május első felében megtörténik, az eredményeket az eckpecs.hu illetve az emberseg.hu oldalon tesszük közzé ezt követően. A szerződéskötésre a támogatottakkal május második felében kerül sor.

Megvalósítás kezdete: 2022. június 1.

Megvalósítás végső határideje: 2022. december 31. 

A pályázattal kapcsolatos hírekről és az eredményekről az Emberség Erejével Alapítvány honlapján (www.emberseg.hu, www.eckpecs.hu) adunk tájékoztatást.

3. Kötelező tevékenységek

A projektek sikeres megvalósítása és a támogatott szervezetek kapacitásainak fejlődése érdekében, a kiíró szervezet fejlesztő tevékenységekkel egészíti ki a pénzbeli támogatást.   

A támogatott vállalja, hogy május végén részt vesz a sikeres megvalósítást támogató 2 napos képzésen. Ez várhatóan két teljes hétköznap, amelyen végig ugyanannak a személynek kell részt vennie.

A 2022-es pályázat prioritása a fiatalok bevonása. Ennek teljesítése érdekében a kiíró, minden támogatott projektben, a megvalósítási időszak során 2×1 nap képzést tart, a támogatott által delegált fiataloknak megvalósítás helyszínén. A támogatott vállalja, hogy mindkét képzési alkalomra minimum  5 fő fiatalt (16-30 éves) delegál.

A támogatott szervezetek számára a kiíró havi találkozókat szervez a teljes megvalósítási időszak alatt, amelyek célja a tapasztalatcsere, egymás munkájának megismerése és jövőbeli együttműködések megalapozása. 

A kötelező tevékenységek kapcsán felmerülő úti- és étkezési költségeket a pályázat kiírója finanszírozza.

4. A pályázók köre

 1. A programba a dél-dunántúli régió valamelyik megyéjében (Baranya, Somogy, Tolna) működő roma közösségekkel dolgozó civil szervezetek, egyesületek, alapítványok és informális csoportok pályázhatnak.
 2. Nem pályázhatnak pártok, pártokhoz kapcsolódó szervezetek, kamarák, köztestületek, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek, non-profit kft-k, szövetkezetek, valamint egyházak.
 3. Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

5. Pályázható források

 1. Egy pályázó által igényelhető támogatási összeg minimum 300.000 Ft, maximum 500.000 Ft.
 2. A nyertes pályázó a támogatás 100%-át egy összegben, a támogatási szerződés megkötése után kapja meg átutalással a szerződésben megjelölt bankszámlára.
 3. A pályázat nem igényel önrészt. 

6. Támogatható költségek

 1. Képzési költség
 2. Utazási, szállítási költségek – a program megvalósításával közvetlenül összefüggő kizárólag hazai utazás és szállítás költsége
 3. Eszközbeszerzés költségei – a program működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése
 4. Anyagköltség – a pályázott programmal összefüggő fogyó eszközök (irodaszer, fénymásoló papír, festék, stb.) és anyagi jellegű kiadások (tisztító- és takarítószerek, védőeszközök, tanszerek, élelmiszerek, stb.) költsége
 5. Szolgáltatások költségei – szakértői költségek, eszközök bérleti díjai, szállítási szolgáltatás költségei, a program megvalósításával összefüggő egyéb szolgáltatások költségei
 6. Működési költségek – bérleti díj, rezsiköltség
 7. Személyi kifizetés
 8. A támogatást továbbadományozásra nem lehet fordítani

7. A pályázatok elbírálása

A pályázatok támogatásáról az Erősödő Civil Közösségek szakértői stábja és meghívott szakértők  döntenek. 

A pályázatok értékelése május első felében megtörténik. A szerződéskötésre a támogatottakkal május második felében kerül sor.

A pályázati döntés eredményét az Emberség Erejével Alapítvány a honlapján közzéteszi, és arról a pályázó szervezeteket e-mailben értesíti. A döntés eredménye ellen fellebbezésre nincs lehetőség

8. Az értékelés szempontjai:

 1. A hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap
 2. A szervezet alkalmassága – képes lesz-e a szervezet a pályázati program megvalósítására (a szervezet története, tapasztalatai, kapacitása alapján)
 3. A felvállalt probléma azonosítása – a felvállalt probléma valóban a helyi közösséget érinti-e
 4. A szervezet kapcsolódása – a célcsoporthoz és a problémához, amelyre a tervezett program reagál
 5. A probléma megoldására kidolgozott terv – a tevékenység egyértelmű, jól körülhatárolt, gyakorlatias, az akció várhatóan eléri-e a kitűzött célt
 6. A fiatalok bevonása – a pályázónak van elképzelése arról, hogyan szólítja meg a helyi fiatalokat
 7. Költségvetés – reális-e a költségvetés, a tervezett költségek összhangban vannak-e a kitűzött célokkal, sikerül-e egyéb forrásokat (önkéntes munka, egyéni felajánlások, támogatások) bevonni
 8. Megfelelő futamidő – elegendő-e a tervezett idő a program végrehajtására.

Korábban megvalósított projektek támogatására és utófinanszírozására nincsen mód.

Előnyt élveznek a más szervezetekkel együttműködésben megvalósuló programok, és azok, amelyek a program megvalósításához természetbeni hozzájárulást (pl. önkéntes munka) tudnak biztosítani.

A projektek tartalmi elbírálása során az alábbi, az Emberség Erejével Alapítvány számára fontos elveket érvényesítjük: 

 • Részvétel – az emberek bevonása, a civil szerveződések tagságának, önkéntesi és támogatói körének bővítése
 • Nyilvánosság – a helyi és tágabb közösségek megszólítása, a civil kezdeményezések láthatóságának növelése, médiában való megjelenésük rendszeressé válása, a szervezetek saját kommunikációs felületeinek aktívabb, tudatosabb használata
 • Függetlenség – a civil szervezetek központi költségvetésen keresztüli, pályázati rendszerektől való kiszolgáltatottságának mérséklése
 • Együttműködés – civil közösségek, szakmai csoportok közötti hálózatok, partnerségek, szakmai platformok létrehozása, erősítése
 • Támogató környezet, bázisépítés – a civil kezdeményezések támogatottságának növelése, civil tevékenység megbecsültségének emelése
 • Érdekvédelem – az adott társadalmi csoport közösségi érdekeinek képviselete, a civil szervezetek érdekvédelmi funkciójának erősítése
 • Állampolgári öntudat, demokrácia – az általános közéleti passzivitás csökkentése, az aktivitásra való motiválással, új, helyi kezdeményezések létrejöttével

9. Láthatóság

A nyertes pályázó hozzájárul, hogy az Emberség Erejével Alapítvány a saját felületein hírt adjon a támogatott projekt keretében megvalósuló tevékenységről.

Pályázati tájékoztató
2022. április 6. (szerda), 17:00 Civil Közösségek Háza

Online pályázati tájékoztató:
2022. április 4. (hétfő), 16:00
meet.google.com/xts-mthu-wna

A tájékoztató a Google Meet rendszerében zajlik, ide kattintva indítható el. Számítógépen böngészőben, okostelefonon és tableten a Google Meet ingyenes alkalmazás letöltésével érhető el.

Kapcsolat:

palyazat@eckpecs.hu
palyazat@emberseg.hu

Pécs, 2022. március 28.