Pályázati felhívás

A pályázat benyújtási határideje lejárt!

Erősödő Roma Közösségek 2021

pályázat roma önszerveződő közösségek támogatására

Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány (továbbiakban Emberség Erejével Alapítvány) a Nyílt Társadalom Alapítványokkal együttműködésben támogatási programot hirdet meg a dél-dunántúli (Baranya, Somogy és Tolna megye) régióban roma közösségekkel foglalkozó szervezetek és informális csoportok számára. 

Keretösszeg: 5 millió Ft

Támogatható pályázatok száma: 10-15 db

Pályázati prezentáció itt!

1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy támogassa azokat a roma önszerveződő közösségeket, civil szervezeteket, amelyek az alábbi területeket érintő tevékenységet fejtenek ki:

 • oktatás
 • érdekvédelem
 • szociális ügyek 
 • lakhatással kapcsolatos ügyek 
 • adományszervezés
 • információ megosztás
 • közösségi élet erősítés 
 • egyéb, a közösség számára fontos ügyek

2. A pályázat menete

Első lépés:

 • pályázati ötletek benyújtása az alábbi Google Forms űrlap kitöltésével 2021. május 3-án (hétfő) 12:00-ig. A kitöltéshez Gmail postafiók szükséges!

https://docs.google.com/forms/d/1eJo30EkbgSwUPWiZ4VFvwVPjuackIpNLNiLvFS5s4YU

Második lépés:

 • legalább egy pályázatíró műhelyen való részvétel, amely az első körben benyújtott ötletek kidolgozásához, véglegesítéséhez nyújt segítséget. Az alábbi két alkalom valamelyikén való részvétel a továbbjutás feltétele.
  2021. május 10. hétfő 10:00-14:00
  2021. május 14. péntek 10:00- 14:00

Harmadik lépés: 

 • a kidolgozott, véglegesített pályázat benyújtása 2021. június 1-jén (kedd) 12:00-ig

A pályázatok értékelése június első felében megtörténik, az eredményeket az eckpecs.hu illetve az emberseg.hu oldalon tesszük közzé ezt követően. A szerződéskötésre a támogatottakkal június második felében kerül sor.

A támogatott vállalja, hogy július folyamán részt vesz a sikeres megvalósítást támogató képzésen.

Megvalósítás kezdete: 2021. augusztus 1.

Megvalósítás végső határideje: 2021. december 31. 

A pályázattal kapcsolatos hírekről és az eredményekről az Emberség Erejével Alapítvány honlapján (www.emberseg.hu, www.eckpecs.hu) adunk tájékoztatást.

3. A pályázók köre

 1. A programba a dél-dunántúli régió valamelyik megyéjében (Baranya, Somogy, Tolna) működő roma közösségekkel dolgozó civil szervezetek, egyesületek, alapítványok és informális csoportok pályázhatnak.
 2. Nem pályázhatnak pártok, pártokhoz kapcsolódó szervezetek, kamarák, köztestületek, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek, non-profit kft-k, szövetkezetek, valamint egyházak.
 3. Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

4. Pályázható források

 1. Egy pályázó által igényelhető támogatási összeg minimum 300.000 Ft, maximum 500.000 Ft.
 2. A nyertes pályázó a támogatás 100%-át egy összegben, a támogatási szerződés megkötése után kapja meg átutalással a szerződésben megjelölt bankszámlára.
 3. A pályázat nem igényel önrészt. 

5. Támogatható költségek

 1. Képzési költség
 2. Utazási, szállítási költségek – a program megvalósításával közvetlenül összefüggő kizárólag hazai utazás és szállítás költsége
 3. Eszközbeszerzés költségei – a program működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése
 4. Anyagköltség – a pályázott programmal összefüggő fogyó eszközök (irodaszer, fénymásoló papír, festék, stb.) és anyagi jellegű kiadások (tisztító- és takarítószerek, védőeszközök, tanszerek, élelmiszerek, stb.) költsége
 5. Szolgáltatások költségei – szakértői költségek, eszközök bérleti díjai, szállítási szolgáltatás költségei, a program megvalósításával összefüggő egyéb szolgáltatások költségei
 6. Működési költségek – bérleti díj, rezsiköltség
 7. Személyi kifizetés
 8. A támogatást továbbadományozásra nem lehet fordítani

6. A pályázatok elbírálása

A pályázatok támogatásáról az Erősödő Civil Közösségek szakértői stábja és meghívott szakértők  döntenek. 

A pályázatok értékelése június első felében megtörténik. A szerződéskötésre a támogatottakkal június második felében kerül sor.

A pályázati döntés eredményét az Emberség Erejével Alapítvány a honlapján közzéteszi, és arról a pályázó szervezeteket e-mailben értesíti. A döntés eredménye ellen fellebbezésre nincs lehetőség

 1. Az értékelés szempontjai:
 1. A hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap
 2. A szervezet alkalmassága – képes lesz-e a szervezet a pályázati program megvalósítására (a szervezet története, tapasztalatai, kapacitása alapján)
 3. A felvállalt probléma azonosítása – a felvállalt probléma valóban a helyi közösséget érinti-e
 4. A szervezet kapcsolódása – a célcsoporthoz és a problémához, amelyre a tervezett program reagál
 5. A probléma megoldására kidolgozott terv – a tevékenység egyértelmű, jól körülhatárolt, gyakorlatias, az akció várhatóan eléri-e a kitűzött célt
 6. Költségvetés – reális-e a költségvetés, a tervezett költségek összhangban vannak-e a kitűzött célokkal, sikerül-e egyéb forrásokat (önkéntes munka, egyéni felajánlások, támogatások) bevonni
 7. Megfelelő futamidő – elegendő-e a tervezett idő a program végrehajtására.

Korábban megvalósított projektek támogatására és utófinanszírozására nincsen mód.

Előnyt élveznek a más szervezetekkel együttműködésben megvalósuló programok, és azok, amelyek a program megvalósításához természetbeni hozzájárulást (pl. önkéntes munka) tudnak biztosítani.

A projektek tartalmi elbírálása során az alábbi, az Emberség Erejével Alapítvány számára fontos elveket érvényesítjük: 

 • Részvétel – az emberek bevonása, a civil szerveződések tagságának, önkéntesi és támogatói körének bővítése
 • Nyilvánosság – a helyi és tágabb közösségek megszólítása, a civil kezdeményezések láthatóságának növelése, médiában való megjelenésük rendszeressé válása, a szervezetek saját kommunikációs felületeinek aktívabb, tudatosabb használata
 • Függetlenség – a civil szervezetek központi költségvetésen keresztüli, pályázati rendszerektől való kiszolgáltatottságának mérséklése
 • Együttműködés – civil közösségek, szakmai csoportok közötti hálózatok, partnerségek, szakmai platformok létrehozása, erősítése
 • Támogató környezet, bázisépítés – a civil kezdeményezések támogatottságának növelése, civil tevékenység megbecsültségének emelése
 • Érdekvédelem – az adott társadalmi csoport közösségi érdekeinek képviselete, a civil szervezetek érdekvédelmi funkciójának erősítése
 • Állampolgári öntudat, demokrácia – az általános közéleti passzivitás csökkentése, az aktivitásra való motiválással, új, helyi kezdeményezések létrejöttével

8. Szakmai támogatás 

A támogatást elnyerő szervezetek képviselőinek a projekt megvalósításán túl részt kell venniük az Emberség Erejével Alapítvány által szervezett képzéseken. A nyertes pályázók részére az Alapítvány kapcsolattartót biztosít, aki végigkíséri a folyamatot. A nyertes pályázó hozzájárul, hogy az Emberség Erejével Alapítvány a saját felületein hírt adjon a támogatott projekt keretében megvalósuló tevékenységről.

Online pályázati tájékoztató: 2021. április 14. (szerda), 9:00

A tájékoztató a Google Meet rendszerében zajlik. Számítógépen böngészőben, okostelefonon és tableten a Google Meet ingyenes alkalmazás letöltésével érhető el:

meet.google.com/vha-twrp-ztb

Kapcsolat:

palyazat@eckpecs.hu
palyazat@emberseg.hu

Pécs, 2021. március 29.