AZ ECK ELSŐ CIKLUSÁNAK BEADÁSI HATÁRIDEJE LEJÁRT, JELENLEG NINCS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG.

Pályázati felhívás 

Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány (továbbiakban Emberség Erejével Alapítvány) a Nyílt Társadalom Alapítványokkal együttműködésben, a Regionális Közösségi Központok Program keretében támogatási programot hirdet meg a dél-dunántúli régióban (Somogy, Tolna és Baranya megye), civil szerveződések, közösségek számára, mintegy 100 millió forintos keretösszeggel.

Miért van szükség és mit szeretne elérni az ECK támogatási program?

Az Emberség Erejével Alapítvány álláspontja szerint hazánkban jelentős probléma a széttöredezett társadalom és a párbeszéd hiánya, amelyen a közösségek erősítésével lehet változtatni. Az elmúlt években a civil kezdeményezések kiszolgáltatottabbá váltak, a civil társadalom működési problémái általánosak lettek, ami fokozottan jellemző a kisebb településeken.

A program célja a közösségek, civil szervezetek autonómiájának szélesítése valamint helyi  társadalmi problémák enyhítése. Cél az emberek és szerveződések közötti bizalom, kapcsolat és együttműködés erősítése, elsősorban a következő területek fejlesztésével:

 • Részvétel – az emberek bevonása, a civil szerveződések tagságának, önkéntesi és támogatói körének bővítése
 • Nyilvánosság – a helyi és tágabb közösségek megszólítása, a civil kezdeményezések láthatóságának növelése, médiában való megjelenésük rendszeressé válása, saját kommunikációs felületeiknek aktívabb, tudatosabb használata
 • Függetlenség – a civil szervezetek központi költségvetésen keresztüli, pályázati rendszerektől való kiszolgáltatottságának mérséklése
 • Együttműködés – civil közösségek, szakmai csoportok közötti hálózatok, partnerségek, szakmai platformok létrehozása, erősítése
 • Támogató környezet – a civil kezdeményezések bázisának, támogatói körének bővülése, civil tevékenység megbecsültségének emelése
 • Állampolgári öntudat, demokrácia – az általános közéleti passzivitás csökkentése, az aktivitásra való motiválással, új, helyi kezdeményezések létrejöttével

Olyan ötleteket keresünk, amelyek:

A fent megfogalmazott célokkal összhangban, a következő területeken nyújtanak megoldást, a helyi közösséget érintő problémákra: kisközösségi aktivitás, életminőség javítás, esélyegyenlőség, közösségi kultúra használat, fiatalok részvétele, zöld megoldások.

Az általunk támogatott közösségi kezdeményezések Somogy, Tolna és Baranya megyékben valósulnak meg.


Támogatási kérelmeket két kategóriában fogadunk be:

 • “Indító”: a tevékenységek vannak a középpontban. Ezen pályázati kategória esetében akciókat, eseményeket és folyamatokat egyaránt támogatunk. Az Indító programba civil szervezetek és informális csoportok egyaránt pályázhatnak.

A projektek hossza minimum 3, maximum 12 hónap lehet!
A támogatás maximális összege ebben a kategóriában: 500.000 Ft

 • “Erősítő”: az egyes tevékenységek egymásra épülnek, egyik sem működik a másik nélkül. Az projekt elemei folyamattá állnak össze, hosszabb távú hatásokkal, a folytathatóság és a fenntarthatóság lehetőségével. Az Erősítő programba jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek pályázhatnak.

A projektek hossza minimum 6, maximum 12 hónap lehet!
A támogatás minimális összege 1.000.000 Ft, maximuma 3.000.000 Ft


A támogatás odaítélése során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

 • Közösségi alapon valósul meg a kezdeményezés? Az állampolgárok aktív résztvevői lesznek a programnak?
 • A pályázó szervezet, szerveződés törekedjen a tagsága, önkéntesei és támogatói bővítésére. Hogyan fog segíteni ez a projekt, hogy többen kapcsolódjanak a csoporthoz/szervezethez?
 • A pályázó használja a helyi lehetőségeket a minél nagyobb nyilvánosság elérésére. Megjelenik a program a helyi újságban, a település honlapján? Készül szórólap az eseményekről, amit bedobnak postaládákba? Hogyan használja, fejleszti a csoport/szervezet a saját kommunikációs csatornáit?  
 • Összhangban van a költségvetés a tevékenységekkel? Reálisak az eszközökre illetve bérre kalkulált költségek?
 • A pályázat valós, helyi igényre, szükségletre reagál? Képes bevonódásra, aktivitásra motiválni a helyi közösséget?
 • Milyen saját erőforrások állnak rendelkezésre a projekt megvalósításához az ECK támogatáson túl? (eszköz, önkéntes munka, infrastruktúra stb.)
 • Hogyan segítheti a projekt a civil szerveződés pályázatokon túli forrásteremtési tevékenységét? (csak az Erősítő kategóriában)
 • Mi történik a támogatási időszak végeztével? Van-e lehetőség a folytatásra, fenntartásra vagy az utánkövetésre? Milyen intézkedéseket tervez a pályázó, hogy az eredmények hosszabb távon hasznosuljanak? (csak az Erősítő kategóriában)

A kiválasztás során a szakmai tartalom mellett figyelmet fordítunk a támogatás régión belüli arányos elosztásra.


Kiket támogat az ECK program?

Azok a civil szervezetek (alapítványok – a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével, egyesületek – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével), önszerveződő informális csoportok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek pártpolitikai tevékenységet nem folytatnak. A pályázat keretében egyaránt várjuk olyan szervezetek, csoportok jelentkezését, melyek már rendelkeznek tapasztalattal és olyanokét is, amelyek újonnan alakultak.

Egy pályázó egy adott támogatási időszakban egy pályázatot nyújthat be!


A pályázatok útja a megvalósításig

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. január 15. éjfélig van lehetőség, elektronikus úton a palyazat@eckpecs.hu  címen, az eckpecs.hu honlapon elérhető adatlapon.

A támogatási kérelmeket, a kitöltött és cégszerűen aláírt adatlapokat pdf formátumban és word dokumentumként egyaránt szükséges a fenti e-mail címre benyújtani. Az adatlap mellé csatolni kell a szervezet létezést igazoló dokumentumot (pl: alapító okirat vagy végzés fénymásolata vagy bírósági kivonat stb.).

Erősödő Civil Közösségek Pályázati Kiírás 2018

Erősödő Civil Közösségek Pályázati Adatlap 2018

A pályázat benyújtásának formai követelménye az alábbi linken elérhető online statisztikai kérdőív kitöltése! 

A támogatott kezdeményezések elbírálását és kiválasztását a Dél-Dunántúli Regionális Közösségi Központ munkatársai külső szakértő bizottság bevonásával végzik. Az értékelés eredményével kapcsolatban fellebbezésre nincs mód, a döntésről az Emberség Erejével Alapítvány nem ad indoklást.  

A támogatott szervezetekkel való szerződéskötésre 2018. februárjában kerül sor, a projektek megvalósítása legkorábban 2018. március 1-jével kezdődhet. Már megvalósított projektek támogatásra illetve utófinanszírozására nincs mód.

Az “Indító” program esetében a támogatás egy összegben, előfinanszírozásként, a szerződés megkötését követően kerül utalásra a megadott bankszámlára. A záró beszámolót, a projekt végét követő 15 napon belül kell benyújtani elektronikus úton a palyazat@eckpecs.hu  címen,az eckpecs.hu honlapon elérhető űrlapon.

Az “Erősítő program esetében a támogatás két részletben, előfinanszírozás útján történik. A támogatási összeg 60%-a a szerződés megkötését követően kerül utalásra a megadott bankszámlára, a fennmaradó 40% pedig a félidős beszámoló elfogadása után. A félidős beszámolót a projekt időszak közepén, 15 napos határidővel kell benyújtani, a záró beszámolót, a projekt végét követő 15 napon belül, mindkettőt elektronikus úton az palyazat@eckpecs.hu címen,az eckpecs.hu honlapról letölthető adatlapon.

Önszerveződő informális csoportok esetén a csoportot képviselő magánszemély részére a támogatás a magyar jogszabályok szerint az Emberség Erejével Alapítvány mint kifizetőt terhelő adó-, és járulék terhek levonását követően nettó összegben kerül folyósításra.

A program célja szerint jól indokolható esetben bármilyen költségnem tervezhető.


Mit kínálunk a nyertes pályázóknak?

 • anyagi forrást a projektek megvalósításához
 • pályázóbarát határidők megszabását és betartását (elbírálás, értesítés az eredményről, beszámolók elbírálása stb.)
 • folyamatos kapcsolattartás, mentorálás a projekt időszakban, ami lehetőséget nyújt a megvalósítás közben felmerülő esetleges problémák közös kezelésére
 • fundraising, kommunikációs, stratégiai tervezési és egyéb területeken szervezett képzéseken való részvételi lehetőség
 • regionális, szakmai hálózati találkozókon való részvételi lehetőség
 • lehetőség a Dél-Dunántúli Regionális Közösségi Központ Pécs belvárosában elhelyezkedő co-working irodájának a  használatára

Mit várunk cserébe a támogatott szerveződésektől?

 • a pályázatban vállalt tevékenységek megvalósítása
 • folyamatos kapcsolattartás a projektet koordináló mentorral (legalább havi egy személyes találkozó)
 • részvétel a Dél-Dunántúli Regionáls Közösségi Központ nyertes pályázóknak szervezett képzésein, közösségépítő, regionális hálózatépítő találkozóin
 • az Erősödő Civil Közösségek logo feltüntetését minden a pályázat keretein belül megvalósuló programhoz kapcsolódó felületen (honlap, facebook, blog, szórólap, plakát, hírlevél, stb.)
 • beszámolási határidők betartása, beszámolás a projekt megvalósulásáról a pályázati időszak felénél, illetve annak lezárultát követően
 • kapcsolattartás és a projekt megvalósulásával kapcsolatos hírek és események megosztása ECK program kommunikációs vezetőjével
 • hozzájárulás ahhoz, hogy a projekt keretein belül megvalósuló programok jó gyakorlatként megjelenhessenek a Regionális Közösségi Központ felületein

Pécs, 2017. november 30.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]