CIVIC SCOUTS AT WORK

Pályázati felhívás

A CIVIC SCOUTS AT WORK egy kapacitásfejlesztő program maximum 1000 alkalmazottat foglalkoztató vállalatok számára. A program 2022-ben indult Németországban, 2023-tól pedig Bulgáriában, Horvátországban és Magyarországon. Egy ilyen időszakban, amit a komplex és dinamikus változások jellemeznek, amikor a közösségeinknek a társadalmi-gazdasági átalakulások kihívásaival kell szembesülniük, innovatív ötletekre, új megközelítésekre van szükséges a tudás és kompetenciák megerősítéséhez. A vállalatok hozzájárulása alapvető egy erős, rugalmas és közjólét-orientált társadalom megteremtéséhez – a CIVIC SCOUTS AT WORK felelősségteljes szereplőként és innovatív tanulási helyként tekint rájuk.

A porgram célja

A program célja, hogy a munkavállalók CIVIL ÚTTÖRÖVÉ váljanak, és képessé tegyük őket arra, hogy megbirkózzanak a társadalmi és gazdasági kihívásokkal a munka összetett világában. Többek között új kommunikációs stratégiákat és konfliktuskezelési módszereket sajátítanak el, érzékennyé válnak az olyan társadalmi kérdésekre, mint a sokszínűség, a fenntarthatóság, a polarizáció és a digitalizáció. A tanult módszerekkel a tudás és a kompetenciák jobban kommunikálhatók és továbbadhatók, és hozzájárulhatnak egy vonzó és innovatív munkakörnyezethez, valamint egy agilisabb vállalati modellhez. Továbbá egy európai kísérleti programban való tanúsított részvétel a vállalatokat úttörő szerepben tünteti fel.

A program felépítése

A program figyelembe veszi a különböző ország-specifikus összefüggéseket és kiindulási feltételeket. A szükségletek alapján alakul ki az ajánlat, amely célja, hogy döntéshozatalhoz, a kritikai gondolkodáshoz, az önhatékonysághoz szükséges képességeket, valamint a társadalmi, gazdasági és ökológiai átalakulásról szóló ismereteket adjunk át. A témákat, ajánlatokat és formátumokat egyeztetjük a munkavállalókkal, így az ő igényeik is beépülnek a modultervbe.

A 12-14 hónapos programban Magyarország szerte hat cég munkatársai vehetnek részt térítésmentesen, kortól és előélettől függetlenül. A képzési egységek (összesen 32 óra) több modulra oszlanak, amelyeket a társaság napi rutinjához igazítanak, és rendszeres időközönként gyakorolják a CIVIL ÚTTÖRŐKKEL. A résztvevők a program során a vállalaton belüli párbeszéd rugalmas struktúráinak kialakítására irányuló stratégián is dolgoznak.

1.ModulBemutatkozás és ismerkedés
Formátum:Bemutatkozás, személyes igényfelmérés
Időtartam:2-3 óra bemutatkozás.Plusz kb 0,5-1 óra az előkészítésre/utánkövetésre, feladatkiosztásra.
Résztvevők:CIVIL ÚTTÖRŐK és facilitátorok
Célok:Bemutatkozás, ismerkedés és csapatépítés;innovatív módszertani megközelítések (design gondolkodás, kísérleti tanulás stb.) révén a résztvevők a kezdetektől olyan impulzusokat kapnak, amelyek önreflexióra, agilis gondolkodási és munkavégzési módok kezdeményezésére ösztönzik őket.A programstruktúra és a közös munkamódszerek bemutatása; az online platform (pl. Slack) bemutatása a kommunikációhoz és a közös munkához, valamint a CIVICS Cloud ismertetése a tudásanyagok és az elkészített dokumentumok megosztásához; a témák bemutatása; a következő lépések felvázolása.A bevezető után a csapatok eldöntik, hogy mely témákkal szeretnének foglalkozni a 3. blokkban.Nincs lehetőség a téma megváltoztatására, ha már eldöntötték.

A 2., 3. és 4. blokk nem épül egymásra, azaz futhatnak párhuzamosan vagy felváltva. Erről a facilitáció és a CS közösen hozzák meg a döntést.
2.ModulSzociális és gyakorlati kompetenciák: Viták és konfliktushelyzetek kezelése
Formátum:Műhely, tréning vagy más formátumok (online és személyes)
Időtartam:10 tréningóra; Az időbeosztást és az előkészítést a facilitátorok és a CS végzik. Plusz kb 2-3 óra az előkészítésre/utánkövetésre, feladatkiosztásra
Résztvevők:CIVIL ÚTTÖRŐK és facilitátorok
Célok:Input a krízis- és kommunikációkezeléshez esettanulmányokon, mindennapi helyzeteken, kérdéseken, forgatókönyv gyakorlatokon, kommunikációs tréningeken keresztül.
3.ModulTartalomhoz kapcsolódó kompetenciák: transzformációs témák ismerete, kontextualizálása.
Formátum:Workshopok vagy más formátum (online és személyesen)
Időtartam:10 tréningóra; Az időbeosztást és az előkészítést a facilitátorok és a CS végzik. Plusz kb 2-3 óra az előkészítésre/utánkövetésre, feladatkiosztásra
Résztvevők:CIVIL ÚTTÖRŐK és facilitátorok
Célok:A felvetődő releváns témák megértése, az ellentmondások megvitatása, és könnyen érthető háttérinformációk nyújtása; a rövid online találkozókon aktuális társadalmi-politikai és gazdasági témákon, kérdéseken dolgoznak, anyagokat szelektálnak és felhasználnak, interaktívan és folyamatszerűen feladatokat osztanak szét, aktívan dolgozva az online platformon keresztül.
4.ModulOnline találkozó: reflexió, tapasztalatcsere és hálózatépítés
Formátum:Online reflexiós csoport (opcionális részvétel)
Időtartam:Reflexiós csoportonként 6 óra.
Résztvevők:Trénerek, THE CIVICS, facilitátorok, CS-ek minden vállalattól (különböző felállásokban)
Célok:2022 októberétől, a CIVIC SCOUTS AT WORK program németországi kezdetével, kiegészítve a folyamatot az online reflexiós csoportok is elindulnak a monitoring, párbeszéd, hálózatépítés és elmélyítés támogatására. Ez egy digitális tér a kollegiális eszmecseréhez és párbeszédhez, akár egy konkrét témáról legyen szó, akár csak általában az elvárásokról, kérdésekről, mérföldkövekről. Mindenkit várunk, de a részvétel nem kötelező. Lehetőség van nemzetközi találkozókon is részt venni más CS csapatokkal.
5.ModulTanulmányi kirándulás Európa egy átalakuló régiójába (opcionális)
Formátum:Tervezés alatt áll egy tanulmányi kirándulás Európa egy átalakuló régiójába. További információk a program során kerülnek közzétételre. (Opcionális részvétel) 
6.Modul„A tanultak alkalmazása”
Formátum:A megszerzett tudás implementálására tervezett gyakorlatok prezentálása (személyesen).
Időtartam:1,5 óra prezentációPlusz kb 1-2 óra az előkészítésre és utánkövetésre
Résztvevők:Facilitátorok, CIVIl ÚTTÖRŐK, vállalati menedzsment
Célok:A program végén a CS-k bemutatják javaslataikat, a tanultakat hogyan tudják a vállalatban hasznosítani egy folyamatos innovatív párbeszédforma és a jó együttműködés kialakítására, illetve mások hogyan profitálhatnak kompetenciáikból (pl. rendszeres találkozók, rendszeres összejövetelek az aktuális eseményekről és érzelmekről szóló eszmecserére, rövid összejövetelek, tematikus brosúrák/podcastok/videók, szabadtéri foglalkozások a környezet- és klímavédelem témakörében stb.). Oklevelek kiosztása.

Hozzáadott érték (miért jó ez neked?)

A munkavállalók képessé válnak a sikeres kommunikációs stratégiák alkalmazására és a hatékony konfliktuskezelésre, illetve érzékenyekké válnak az olyan társadalmi kérdésekre, mint a sokszínűség, a fenntarthatóság és a közösségi média. A megszerzett tudással a kompetenciák jobban kommunikálhatók vállalaton belül, és hozzájárulhatnak egy vonzó, motivált és innovatív munkakörnyezethez, valamint egy agilisabb vállalati imázshoz. Egy európai kísérleti programban való tanúsított részvétel új szakembereket vonzhat, és jövőorientált úttörőként példát szolgálhat más vállalatok számára. Továbbá a program lehetőséget nyújt arra, hogy a vállalat megtegye az első lépést az új uniós CSRD irányelvnek való megfeleléshez.

Corporate sustainability reporting (europa.eu)

CSRD hatalmas valtozasokat hoz az uj unios iranyelv (ey.com)

A program megvalósítói

Az Emberség Erejével Alapítvány és az Alternatív Közösségek Egyesülete partnerségben a német The Civics Innovation Hub szervezésében, felkészült facilitátorok közreműködésével és a nyertes vállalatok munkavállalóival.

A részvevők köre

Magyarország szerte 6, maximum 1.000 főt foglalkoztató vállalat. 

Részvétel és jelentkezés

Magyarországon legfeljebb hat kiválasztott cég vehet részt a kapacitásfejlesztő programban. Vállalatonként legfeljebb nyolc munkavállalónak kell CIVIL ÚTTÖRŐ minősítést szereznie. Az alkalmazottakat a vállalat maga választja ki. Bármely ágazatból legfeljebb 1.000 főt foglalkoztató cégek jelentkezhetnek. A pályázati/jelölési szakasz 2023-ban nyilvános felhívással indul. A pályázati felhívás a THE CIVICS honlapján jelenik meg. A jelentkezés mellett a helyi partner aktívan megkeresheti a kiválasztott cégeket és motiválhatja őket a részvételre. Ha felkeltettük érdeklődését, látogasson el a https://thecivics.eu/projects/civic-scouts/ oldalra, vagy írjon nekünk a tikasz.bendeguz@emberseg.hu címre. Jelentkezni az alábbi gombra kattintva elérhető űrlap kitöltésével lehet.

Határidő: 2023. június 22., 12:00