Pályázati felhívás

ECK Alumni 2021

meghívásos pályázat az Erősödő Civil Közösségek somogyi és tolnai támogatottjainak

Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány (továbbiakban Emberség Erejével Alapítvány) a Nyílt Társadalom Alapítványokkal együttműködésben támogatási programot hirdet meg az Erősödő Civil Közösségek (ECK) korábbi ciklusaiban támogatott, Somogy és Tolna megyében működő szervezetek és informális csoportok részére. 

Keretösszeg: 5 millió Ft

Támogatható pályázatok száma: 20 db

1. A pályázat célja

A meghívásos pályázatra azok a somogyi és tolnai közösségek, civil szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek korábban támogatásban részesültek az ECK program I., II., és/vagy III. ciklusában

A támogatottak listája megtekinthető itt.

A járványhelyzet elmúlt éveiben a civil szervezetek számára kihívást jelentett a megfelelő működés fenntartása. A közösségeknek olyan problémákkal kellett szembenézni, amelyekre nem voltak felkészülve, és ezt megnehezítette a korlátozott személyes kapcsolattartás. A meghívásos pályázat célja, hogy lehetőséget adjon a szervezeti bázis és kapcsolati háló megerősítésére. 

2. A pályázás menete 

A pályázatok értékelése és a pályázók értesítése 2021. december 17-ig megtörténik. Az eredményeket az eckpecs.hu illetve az emberseg.hu oldalon tesszük közzé ezt követően. 

Szerződéskötés: 2022. január első felében

Beszámolás határideje: 2022. június 30. 

A pályázattal kapcsolatos hírekről és az eredményekről az Emberség Erejével Alapítvány honlapján (www.emberseg.hu, www.eckpecs.hu) adunk tájékoztatást.

3. A pályázók köre

 1. A programba azok a Somogy és Tolna megyében működő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok és informális csoportok pályázhatnak, amelyek korábban támogatásban részesültek az ECK program I., II., és/vagy III. ciklusában.
 2. Nem pályázhatnak pártok, pártokhoz kapcsolódó szervezetek, kamarák, köztestületek, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek, non-profit kft-k, szövetkezetek, valamint egyházak.
 3. Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

4. Pályázható források

 1. Egy pályázó által igényelhető támogatási összeg 250.000 Ft.
 2. A nyertes pályázó a támogatás 100%-át egy összegben, a támogatási szerződés megkötése után kapja meg átutalással a szerződésben megjelölt bankszámlára.
 3. A pályázat nem igényel önrészt. 

5. Támogatható költségek

 1. Képzési költség
 2. Utazási, szállítási költségek – a program megvalósításával közvetlenül összefüggő kizárólag hazai utazás és szállítás költsége
 3. Eszközbeszerzés költségei – a program működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése
 4. Anyagköltség – a pályázott programmal összefüggő fogyó eszközök (irodaszer, fénymásoló papír, festék, stb.) és anyagi jellegű kiadások (tisztító- és takarítószerek, védőeszközök, tanszerek, élelmiszerek, stb.) költsége
 5. Szolgáltatások költségei – szakértői költségek, eszközök bérleti díjai, szállítási szolgáltatás költségei, a program megvalósításával összefüggő egyéb szolgáltatások költségei
 6. Működési költségek – bérleti díj, rezsiköltség
 7. Személyi kifizetés
 8. A támogatást továbbadományozásra nem lehet fordítani

6. A pályázatok elbírálása

A pályázatok támogatásáról az Erősödő Civil Közösségek szakértői stábja és meghívott szakértők  döntenek. 

A pályázatok értékelése december 17-ig megtörténik. A szerződéskötésre a támogatottakkal 2022. január első felében kerül sor.

A pályázati döntés eredményét az Emberség Erejével Alapítvány a honlapján közzéteszi, és arról a pályázó szervezeteket e-mailben értesíti. A döntés eredménye ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

7. Az értékelés szempontjai:

A hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap és formai követelményeknek való megfelelésen túl fontos, hogy a pályázati űrlapban feltett kérdésekre reális, releváns válaszokat adjon a pályázó.

A pályázónak rövid, tömör, lényegre törő válaszaiban rá kell mutatnia arra, hogy a szervezet szenvedett-e, és ha igen, milyen közösségi károkat a vírushelyzetben, és ezeket milyen módon, tevékenységekkel enyhítené.

Az értékelő a pályázati anyagban adott válaszok segítségével alkot képet a közösség állapotáról, és megállapítja, hogy a megjelölt tevékenység mennyiben segíti az újraépítkezést.

A támogatás elnyeréséhez nem szükséges konkrét közösségépítő program kidolgozása, de érdemes olyan tevékenységeket megjelölni, amelyek segíthetik a vírus okozta közösségi károk orvoslását. 

Korábban megvalósított projektek támogatására és utófinanszírozására nincsen mód.

A projektek tartalmi elbírálása során az alábbi, az Emberség Erejével Alapítvány számára fontos elveket érvényesítjük: 

 • Részvétel – az emberek bevonása, a civil szerveződések tagságának, önkéntesi és támogatói körének bővítése
 • Nyilvánosság – a helyi és tágabb közösségek megszólítása, a civil kezdeményezések láthatóságának növelése, médiában való megjelenésük rendszeressé válása, a szervezetek saját kommunikációs felületeinek aktívabb, tudatosabb használata
 • Függetlenség – a civil szervezetek központi költségvetésen keresztüli, pályázati rendszerektől való kiszolgáltatottságának mérséklése
 • Együttműködés – civil közösségek, szakmai csoportok közötti hálózatok, partnerségek, szakmai platformok létrehozása, erősítése
 • Támogató környezet, bázisépítés – a civil kezdeményezések támogatottságának növelése, civil tevékenység megbecsültségének emelése
 • Érdekvédelem – az adott társadalmi csoport közösségi érdekeinek képviselete, a civil szervezetek érdekvédelmi funkciójának erősítése
 • Állampolgári öntudat, demokrácia – az általános közéleti passzivitás csökkentése, az aktivitásra való motiválással, új, helyi kezdeményezések létrejöttével

8. Szakmai támogatás 

A nyertes pályázók részére az Alapítvány kapcsolattartót biztosít, aki végigkíséri a folyamatot. A nyertes pályázó hozzájárul, hogy az Emberség Erejével Alapítvány a saját felületein hírt adjon a támogatott projekt keretében megvalósuló tevékenységről.

Pályázati felhívás letöltése.

Kapcsolat és bővebb információ:

palyazat@eckpecs.hu
palyazat@emberseg.hu

Pécs, 2021. november 29.